uwreclamehier

Voor Leusden

Dagelijks zetten vrijwilligers zich in, voor Leusden. Help mee en doe mee.

voedselbank Leusden

Voedselbank

De Voedselbank Leusden zamelt voedsel in, sorteert, zorgt voor de juiste manier van opslag en stelt pakketten samen.
Voedselbank

ombudsman Leusden

Ombudsman

Denk niet te snel dat er niets aan te doen is. U heeft meer rechten dan u denkt! Grote kans dat Ombudsman u verder kan helpen.
Ombudsman

ango collecte Leusden

ANGO-collecte

SMBL organiseert de ANGO-collecte Leusden – ook wel bekend als de collecte van Handicap.nl.
Ango Collecte

ontmoetingshuis Leusden

Ontmoetingshuis

Elke vrijdag is het Ontmoetingshuis open van 10.00 tot 12.00 uur.
Het Ontmoetingshuis is een plaats waar Leusdenaren afkomstig uit verschillende landen (waaronder ook Nederland) een praatje kunnen maken.
Ontmoetingshuis

minima Leusden

Minima belangen

De belangengroep minima heeft 1x per maand een bijeenkomst in Leusden voor mensen met een minimum inkomen.
Minima belangen

In een snel veranderende samenleving is het onvermijdelijk dat mensen tussen wal en schip raken. Weliswaar zijn er veel hulporganisaties (die op hun eigen wijze een oplossing kunnen bieden), dat neemt niet weg dat er knelpunten opduiken.

VoorLeusden.nl is het initiatief van SMBL, het samenwerkingsverband van 4 organisaties die allemaal met vrijwilligers werken om in de Leusdense samenleving mensen te helpen zichzelf te helpen. Wij zijn een ANBI instelling.

De samenwerkende organisaties

  • SOL Samenwerkende ouderenorganisaties Leusden ANBO, KBO en PCOB. De ouderenbonden werken samen om de belangen te behartigen voor ouderen in Leusden.
  • DUWgroep Behartigt de belangen van Leusdenaren met een beperking en/of chronische ziekte. Biedt ondersteuning, geeft voorlichting, onderzoekt toegankelijkheid etc..
  • Platform Sociale Zekerheid Belangenbehartigen van bijstandsgerechtigden. Adviseert de gemeente  en ziet toe dat zij de landelijke regels goed invoert.
  • SSVL voor vluchtelingen en nieuwkomers. Ontwikkelt en ondersteunt activiteiten op het sociaal-culturele vlak om zelfredzaamheid en integratie van vluchtelingen en nieuwkomers bevorderen.

Wij zijn een
ANBI-instelling.

ANBI

Uw gift is volledig aftrekbaar van de belasting.