Stichting Gastvrij Leusden

Stichting Steunfonds Vluchtelingen Leusden en Gastvrij Leusden gaan samen in Stichting Gastvrij Leusden. Stichting Steunfonds Vluchtelingen Leusden (SSVL) en Gastvrij...

Zorgt u voor iemand met (beginnende) dementie?

Start cursus Omgaan met dementie 18 oktober start weer de cursus Omgaan met dementie. Zorgt u voor iemand met (beginnende)...

onderzoek kwaliteit van leven

Laat uw stem horen voor Mijn Kwaliteit van Leven 15 september 2016 Per Saldo doet mee aan Mijnkwaliteitvanleven.nl, een langlopend...

Rolroutes Leusden

Onderzoek de rolroutes in Leusden De gemeente Leusden wil de wandelgemeente van 2017 worden. In dat kader zijn er binnen...

Themabijeenkomst: Levenstestament, testament en erfrecht

Als u zelf de regie over uw leven wilt houden, is het verstandig om een levenstestament te overwegen. Dat zou...

Omgaan met verlies

Lezing “omgaan met verlies” De KBO Activiteitencommissie afdeling Leusden-Achterveld gaat een reeks van voorlichtingen organiseren rondom het thema ‘Omgaan met...

Voor Leusden

Voedselbank
 

Voedselbank

De Voedselbank Leusden zamelt voedsel in, sorteert, zorgt voor de juiste manier van opslag en stelt pakketten samen.
Ombudsman
 

Ombudsman

Denk niet te snel dat er niets aan te doen is. U heeft meer rechten dan u denkt! Grote kans dat Ombudsman u verder kan helpen.
Ango collecte
 

Ango collecte

SMBL organiseert de ANGO-collecte Leusden – ook wel bekend als de collecte van Handicap.nl.
Ontmoetingshuis
 

Ontmoetingshuis

Elke vrijdag is het Ontmoetingshuis open van 10.00 tot 12.00 uur. Het Ontmoetingshuis is een plaats waar Leusdenaren afkomstig uit verschillende landen (waaronder ook Nederland) een praatje kunnen maken.
Minima belangen
 

Minima belangen

De belangengroep minima heeft 1x per maand een bijeenkomst in Leusden voor mensen met een minimum inkomen.
Stimulans
 

Stimulans

Mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte kunnen elke eerste maandagmorgen van de maand terecht voor een kopje koffie en gezellig bijpraten
In een snel veranderende samenleving is het onvermijdelijk dat mensen tussen wal en schip raken. Weliswaar zijn er veel hulporganisaties (die op hun eigen wijze een oplossing kunnen bieden), dat neemt niet weg dat er knelpunten opduiken.

De samenwerkende organisaties

Stichting Maatschappelijke Begeleiding Leusden VoorLeusden.nl is het initiatief van SMBL, het samenwerkingsverband van 4 organisaties die allemaal met vrijwilligers werken om in de Leusdense samenleving mensen te helpen zichzelf te helpen. Wij zijn een ANBI instelling.
Samenwerkende Ouderenorganisaties Leusden Samenwerkende ouderenorganisaties Leusden ANBO, KBO en PCOB. De ouderenbonden werken samen om de belangen te behartigen voor ouderen in Leusden.
duwgroep Leusden DUWgroep Behartigt de belangen van Leusdenaren met een beperking en/of chronische ziekte. Biedt ondersteuning, geeft voorlichting, onderzoekt toegankelijkheid etc..
platform sociale zekerheid Platform Sociale Zekerheid Belangenbehartigen van bijstandsgerechtigden. Adviseert de gemeente en ziet toe dat zij de landelijke regels goed invoert.
Stichting Steunfonds Vluchtelingen Leusden SSVL voor vluchtelingen en nieuwkomers. Ontwikkelt en ondersteunt activiteiten op het sociaal-culturele vlak om zelfredzaamheid en integratie van vluchtelingen en nieuwkomers bevorderen.
Voedselbank Leusden Voedselpakketten die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld, zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die een tijdje financieel echt niet rond kunnen komen.