Geld wat bedoeld is voor de zorg moet ook naar de zorg

Gemeenten hielden 310 miljoen euro over wat bestemt was voor zorg en ondersteuning thuis. Jan Slagter wil generaal pardon thuiszorg...

Medewerker Wonen, Mobiliteit en Toegankelijkheid gezocht

De SMBL (Stichting Maatschappelijke Belangen Leusden) zoekt een vrijwilliger voor de werkgroep Wonen, Mobiliteit en Toegankelijkheid (WMT). De werkgroep ondersteunt...

Dringend verzoek om de huidige bereikbaarheid te handhaven in Leusden

Net als veel Leusdenaren maakt ook SMBL (VoorLeusden.nl) zich grote zorgen over het openbaar vervoer. De wijziging in de busroutes...

13 mei Repair Café Leusden

Kapotte spullen zoals kleinmeubels (tafels, stoelen), (schemer)lampen, keukenmachines, broodroosters, (houten, electrisch) speelgoed, fóhns, etc. bij Repair Café Leusden weten ze...

Faillissement ANGO

De website van de landelijke ANGO vermeldt dat het faillissement 15 maart is uitgesproken. Eerder had op 4 maart het...

Teken nu de petitie tegen bezuinigingen langdurige zorg!

Vanaf vandaag kan iedereen een petitie tekenen tegen bezuinigingen op de langdurige zorg. De regering wil in 2017 500 miljoen...

Voor Leusden

Voedselbank
 

Voedselbank

De Voedselbank Leusden zamelt voedsel in, sorteert, zorgt voor de juiste manier van opslag en stelt pakketten samen.
Ombudsman
 

Ombudsman

Denk niet te snel dat er niets aan te doen is. U heeft meer rechten dan u denkt! Grote kans dat Ombudsman u verder kan helpen.
Ango collecte
 

Ango collecte

SMBL organiseert de ANGO-collecte Leusden – ook wel bekend als de collecte van Handicap.nl.
Ontmoetingshuis
 

Ontmoetingshuis

Elke vrijdag is het Ontmoetingshuis open van 10.00 tot 12.00 uur. Het Ontmoetingshuis is een plaats waar Leusdenaren afkomstig uit verschillende landen (waaronder ook Nederland) een praatje kunnen maken.
Minima belangen
 

Minima belangen

De belangengroep minima heeft 1x per maand een bijeenkomst in Leusden voor mensen met een minimum inkomen.
Stimulans
 

Stimulans

Mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte kunnen elke eerste maandagmorgen van de maand terecht voor een kopje koffie en gezellig bijpraten
In een snel veranderende samenleving is het onvermijdelijk dat mensen tussen wal en schip raken. Weliswaar zijn er veel hulporganisaties (die op hun eigen wijze een oplossing kunnen bieden), dat neemt niet weg dat er knelpunten opduiken.

De samenwerkende organisaties

Stichting Maatschappelijke Begeleiding Leusden VoorLeusden.nl is het initiatief van SMBL, het samenwerkingsverband van 4 organisaties die allemaal met vrijwilligers werken om in de Leusdense samenleving mensen te helpen zichzelf te helpen. Wij zijn een ANBI instelling.
Samenwerkende Ouderenorganisaties Leusden Samenwerkende ouderenorganisaties Leusden ANBO, KBO en PCOB. De ouderenbonden werken samen om de belangen te behartigen voor ouderen in Leusden.
duwgroep Leusden DUWgroep Behartigt de belangen van Leusdenaren met een beperking en/of chronische ziekte. Biedt ondersteuning, geeft voorlichting, onderzoekt toegankelijkheid etc..
platform sociale zekerheid Platform Sociale Zekerheid Belangenbehartigen van bijstandsgerechtigden. Adviseert de gemeente en ziet toe dat zij de landelijke regels goed invoert.
Stichting Steunfonds Vluchtelingen Leusden SSVL voor vluchtelingen en nieuwkomers. Ontwikkelt en ondersteunt activiteiten op het sociaal-culturele vlak om zelfredzaamheid en integratie van vluchtelingen en nieuwkomers bevorderen.
Voedselbank Leusden Voedselpakketten die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld, zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die een tijdje financieel echt niet rond kunnen komen.