SOL

SOL (Samenwerkende Ouderenorganisaties Leusden)

De SOL  is de stichting waarin de drie afdelingen van de ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB van Leusden, (en sinds oktober 2009) met als waarnemer ook de afdeling van de ouderenbond KBO te Achterveld, samenwerken.
Doel is de collectieve belangenbehartiging van oudere inwoners van Leusden en Achterveld en, voor zover relevant, de ouderen in de regio en in de provincie Utrecht. Onder collectieve belangen worden aangelegenheden verstaan die voor een ruime groep ouderen van belang zijn. Bij collectieve belangenbehartiging wordt geen onderscheid gemaakt tussen leden en niet-leden van de ouderenbonden.
De SOL werkt op velerlei wijze aan het verwezenlijken van de doelstelling.

Bestuur SOL

  • Marcel Landman (voorzitter a.i.)
  • Aad Baars (penningmeester)
  • Bart Keus (lid)
  • Jos de Boer (lid)
  • Anne van den Dool (lid)
  • Piet van Roozendaal (lid)

Reageren is niet mogelijk