basisschool De Holm leert over de voedselbank

Gezond eten De schoolkinderen van De Holm hebben de afgelopen weken de wens “Wij willen een gezonde school zijn” behandeld, waarbij gezond eten uitvoerig  de aandacht kreeg....

Handicap? Dan heb je ook geen smaak.

Mijn vrouw heeft MS en daardoor verschillende handicaps. Kleine stukjes in huis doet ze met een rollator. Zodra we naar buiten gaan heeft ze de...

Onderscheiding voor Vrijwilligers: Interview

Voor Elkaar ‘Het is de erkenning dat we goed bezig zijn’ Interview met drie ‘winnaars’ Wat betekent het in de praktijk wanneer vrijwilligers middels een...

Vrijwilligers in het zonnetje gezet

Veel waardering voor inzet vrijwilligers in Leusden Prijzen en onderscheidingen In de gemeente Leusden leveren diverse verenigingen, clubs en initiatieven hun bijdrage aan het welzijn...

Jaarlijkse voedselinzamelingsactie

Voedselbank Leusden zoekt vrijwilligers voor haar jaarlijkse voedselinzamelingsactie op vrijdag 6 april 2018. Aan deze actie, doen de volgende supermarkten mee: Albert Heijn Boni Dirk...

Veiligheid: over de Babbeltruc en valse E-mails

“Dat overkomt mij nooit”, dat weet je zeker, maar helaas, de cijfers wijzen heel anders uit. Steeds meer ouderen zijn toch slachtoffer. zie ook onze...

Voor Leusden

Voedselbank
 

Voedselbank

De Voedselbank Leusden zamelt voedsel in, sorteert en verstrekt wekelijks als noodhulp een voedselpakket aan mensen die een tijdje financieel niet rond kunnen komen.
Ombudsman
 

Ombudsman

Denk niet te snel dat er niets aan te doen is. U heeft meer rechten dan u denkt! Grote kans dat Ombudsman u verder kan helpen.
Ontmoetingshuis
 

Ontmoetingshuis

Elke vrijdag is het Ontmoetingshuis open van 10.00 tot 12.00 uur. Het Ontmoetingshuis is een plaats waar Leusdenaren afkomstig uit verschillende landen (waaronder ook Nederland) een praatje kunnen maken.
Minima belangen
 

Minima belangen

De belangengroep minima heeft 1x per maand een bijeenkomst in Leusden voor mensen met een minimum inkomen.
Stimulans
 

Stimulans

Mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte kunnen elke eerste maandagmorgen van de maand terecht voor een kopje koffie en gezellig bijpraten
In een snel veranderende samenleving is het onvermijdelijk dat mensen tussen wal en schip raken. Weliswaar zijn er veel hulporganisaties (die op hun eigen wijze een oplossing kunnen bieden), dat neemt niet weg dat er knelpunten opduiken.

De samenwerkende organisaties

Stichting Maatschappelijke Begeleiding Leusden VoorLeusden.nl is het initiatief van SMBL, het samenwerkingsverband van 4 organisaties die allemaal met vrijwilligers werken om in de Leusdense samenleving mensen te helpen zichzelf te helpen. Wij zijn een ANBI instelling.
Samenwerkende Ouderenorganisaties Leusden Samenwerkende ouderenorganisaties Leusden KBO, LAS en PCOB. De ouderenbonden werken samen om de belangen te behartigen voor ouderen in Leusden.
duwgroep Leusden DUWgroep Behartigt de belangen van Leusdenaren met een beperking en/of chronische ziekte. Biedt ondersteuning, geeft voorlichting, onderzoekt toegankelijkheid etc..
platform sociale zekerheid Platform Sociale Zekerheid Belangenbehartigen van bijstandsgerechtigden. Adviseert de gemeente en ziet toe dat zij de landelijke regels goed invoert.
Gastvrij Leusden Gastvrij Leusden voor vluchtelingen en nieuwkomers. Ontwikkelt en ondersteunt activiteiten op het sociaal-culturele vlak om zelfredzaamheid en integratie van vluchtelingen en nieuwkomers bevorderen.
Voedselbank Leusden Voedselpakketten die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld, zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die een tijdje financieel echt niet rond kunnen komen.