Stille Kracht – Voedselbank Leusden

Bron: Leusden Nu Door: Quirine van Mourik Tetsje Feenstra en Tiny Pleiter In de serie ‘De Stille Kracht’ ontmoet ik vrijwilligers uit Leusden. Mantelzorger, vluchtelingenwerker...

Duwgroep Kerstwens

Wij wensen iedereen een Fijne Kerst en een gelukkiger Nieuwjaar. duwgroep Leusden  

Het is zulk leuk, gezellig en dankbaar werk!

Voor Elkaar “Het is zulk leuk, gezellig en dankbaar werk!” Zonnebloem Leusden 50 jaar Stichting De Zonnebloem is meer dan de bekende geheel verzorgde vakanties...

Fijn voor een ander, leuk voor jezelf

Voor Elkaar Nieuwe vrijwilligers blijven nodig Vrijwilligerswerk kent vele vormen. Voorlezen op woensdagmiddag, de sportvereniging een helpende hand bieden, maatje voor persoon met dementie, elkaar...

VoorLeusden | SMBL wenst u fijne dagen

Wij wensen u fijne dagen. SMBL | VoorLeusden

Voedselbank Leusden wenst u een gezond en voorspoedig 2018

Namens de Voedselbank Leusden wensen wij u en uw naasten, fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2018.

Voor Leusden

Voedselbank
 

Voedselbank

De Voedselbank Leusden zamelt voedsel in, sorteert, zorgt voor de juiste manier van opslag en stelt pakketten samen.
Ombudsman
 

Ombudsman

Denk niet te snel dat er niets aan te doen is. U heeft meer rechten dan u denkt! Grote kans dat Ombudsman u verder kan helpen.
Ontmoetingshuis
 

Ontmoetingshuis

Elke vrijdag is het Ontmoetingshuis open van 10.00 tot 12.00 uur. Het Ontmoetingshuis is een plaats waar Leusdenaren afkomstig uit verschillende landen (waaronder ook Nederland) een praatje kunnen maken.
Minima belangen
 

Minima belangen

De belangengroep minima heeft 1x per maand een bijeenkomst in Leusden voor mensen met een minimum inkomen.
Stimulans
 

Stimulans

Mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte kunnen elke eerste maandagmorgen van de maand terecht voor een kopje koffie en gezellig bijpraten
In een snel veranderende samenleving is het onvermijdelijk dat mensen tussen wal en schip raken. Weliswaar zijn er veel hulporganisaties (die op hun eigen wijze een oplossing kunnen bieden), dat neemt niet weg dat er knelpunten opduiken.

De samenwerkende organisaties

Stichting Maatschappelijke Begeleiding Leusden VoorLeusden.nl is het initiatief van SMBL, het samenwerkingsverband van 4 organisaties die allemaal met vrijwilligers werken om in de Leusdense samenleving mensen te helpen zichzelf te helpen. Wij zijn een ANBI instelling.
Samenwerkende Ouderenorganisaties Leusden Samenwerkende ouderenorganisaties Leusden KBO, LAS en PCOB. De ouderenbonden werken samen om de belangen te behartigen voor ouderen in Leusden.
duwgroep Leusden DUWgroep Behartigt de belangen van Leusdenaren met een beperking en/of chronische ziekte. Biedt ondersteuning, geeft voorlichting, onderzoekt toegankelijkheid etc..
platform sociale zekerheid Platform Sociale Zekerheid Belangenbehartigen van bijstandsgerechtigden. Adviseert de gemeente en ziet toe dat zij de landelijke regels goed invoert.
Gastvrij Leusden Gastvrij Leusden voor vluchtelingen en nieuwkomers. Ontwikkelt en ondersteunt activiteiten op het sociaal-culturele vlak om zelfredzaamheid en integratie van vluchtelingen en nieuwkomers bevorderen.
Voedselbank Leusden Voedselpakketten die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld, zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die een tijdje financieel echt niet rond kunnen komen.