Wat betekent “het nieuwe inzamelen” voor mindervaliden en ouderen?

11 juli laatste keer restafval Er is een aantal nieuwe ondergrondse containers in Leusden geplaatst voor het restafval. U kunt...

Misleidende informatie van Syntus over busvervoer in Leusden

Syntus geeft in zijn concept vervoerplan 2018 een misleidend beeld van de vervoersontwikkeling in Leusden. Hoewel in het plan wordt...

Word maatje voor een statushouder!

Beste inwoner van Leusden, Weet u nog? De opening van de noodopvang van vluchtelingen in de SBBO begin 2016? Wat...

Jaarverslag 2016 Voedselbank Leusden

In het verslag van de Voedselbank Leusden kunt u lezen wat er in 2016 allemaal is gebeurd. Een greep uit...

Eten uit Eritrea en Zuid-Soedan

Eet-avonturen met verschillende culturen Heb je zin om eens iets anders lekkers te eten dan je dagelijkse kost? Dan ben...

Leusdenaar gul voor de Voedselbank

Zoals voorgaande jaren, konden de Leusdenaren bij beide Jumbo’s, Albert Heijn, Boni of Dirk van den Broek, iets voor de...

Voor Leusden

Voedselbank
 

Voedselbank

De Voedselbank Leusden zamelt voedsel in, sorteert, zorgt voor de juiste manier van opslag en stelt pakketten samen.
Ombudsman
 

Ombudsman

Denk niet te snel dat er niets aan te doen is. U heeft meer rechten dan u denkt! Grote kans dat Ombudsman u verder kan helpen.
Ontmoetingshuis
 

Ontmoetingshuis

Elke vrijdag is het Ontmoetingshuis open van 10.00 tot 12.00 uur. Het Ontmoetingshuis is een plaats waar Leusdenaren afkomstig uit verschillende landen (waaronder ook Nederland) een praatje kunnen maken.
Minima belangen
 

Minima belangen

De belangengroep minima heeft 1x per maand een bijeenkomst in Leusden voor mensen met een minimum inkomen.
Stimulans
 

Stimulans

Mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte kunnen elke eerste maandagmorgen van de maand terecht voor een kopje koffie en gezellig bijpraten
In een snel veranderende samenleving is het onvermijdelijk dat mensen tussen wal en schip raken. Weliswaar zijn er veel hulporganisaties (die op hun eigen wijze een oplossing kunnen bieden), dat neemt niet weg dat er knelpunten opduiken.

De samenwerkende organisaties

Stichting Maatschappelijke Begeleiding Leusden VoorLeusden.nl is het initiatief van SMBL, het samenwerkingsverband van 4 organisaties die allemaal met vrijwilligers werken om in de Leusdense samenleving mensen te helpen zichzelf te helpen. Wij zijn een ANBI instelling.
Samenwerkende Ouderenorganisaties Leusden Samenwerkende ouderenorganisaties Leusden KBO, LAS en PCOB. De ouderenbonden werken samen om de belangen te behartigen voor ouderen in Leusden.
duwgroep Leusden DUWgroep Behartigt de belangen van Leusdenaren met een beperking en/of chronische ziekte. Biedt ondersteuning, geeft voorlichting, onderzoekt toegankelijkheid etc..
platform sociale zekerheid Platform Sociale Zekerheid Belangenbehartigen van bijstandsgerechtigden. Adviseert de gemeente en ziet toe dat zij de landelijke regels goed invoert.
Stichting Steunfonds Vluchtelingen Leusden SSVL voor vluchtelingen en nieuwkomers. Ontwikkelt en ondersteunt activiteiten op het sociaal-culturele vlak om zelfredzaamheid en integratie van vluchtelingen en nieuwkomers bevorderen.
Voedselbank Leusden Voedselpakketten die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld, zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die een tijdje financieel echt niet rond kunnen komen.