met scootmobiel of handbike genieten van Grebbelinietocht

Leusden, In de Week van Zorg en Welzijn (13 – 18 maart) organiseert Larikslaan2 in samenwerking met de Duwgroep, Leesbaar...

ziekte of beperking: Laat geen geld liggen!

Als je een ziekte of beperking hebt heb je extra kosten. Bijvoorbeeld: Hulpmiddelen Vervoer Zorg Extra hulp Deze kosten Voor...

16 maart: Belevingsfestival voor senioren

UNIEK IN LEUSDEN! Laat u verwonderen en verrassen tijdens het belevingsfestival voor senioren! Voor het eerst organiseert de SOL (Samenwerkende...

assertiviteitstraining voor volwassenen

Je bent altijd aardig voor iedereen. Je kunt goed luisteren, vindt het fijn om anderen te helpen. Tegelijkertijd vind je...

Gezellig in Leusden e.o.

In Leusden en Achterveld zijn er veel momenten om gezellig koffie te drinken, wat bijpraten en dorpsgenoten te ontmoeten. Ook...

Klusmaatje Achterveld

Voor welke klusvragen kan je bij DAVA terecht? Er is geen afgepaste lijst. Voorwaarde is dat het een éénmalige en...

Voor Leusden

Voedselbank
 

Voedselbank

De Voedselbank Leusden zamelt voedsel in, sorteert, zorgt voor de juiste manier van opslag en stelt pakketten samen.
Ombudsman
 

Ombudsman

Denk niet te snel dat er niets aan te doen is. U heeft meer rechten dan u denkt! Grote kans dat Ombudsman u verder kan helpen.
Ontmoetingshuis
 

Ontmoetingshuis

Elke vrijdag is het Ontmoetingshuis open van 10.00 tot 12.00 uur. Het Ontmoetingshuis is een plaats waar Leusdenaren afkomstig uit verschillende landen (waaronder ook Nederland) een praatje kunnen maken.
Minima belangen
 

Minima belangen

De belangengroep minima heeft 1x per maand een bijeenkomst in Leusden voor mensen met een minimum inkomen.
Stimulans
 

Stimulans

Mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte kunnen elke eerste maandagmorgen van de maand terecht voor een kopje koffie en gezellig bijpraten
In een snel veranderende samenleving is het onvermijdelijk dat mensen tussen wal en schip raken. Weliswaar zijn er veel hulporganisaties (die op hun eigen wijze een oplossing kunnen bieden), dat neemt niet weg dat er knelpunten opduiken.

De samenwerkende organisaties

Stichting Maatschappelijke Begeleiding Leusden VoorLeusden.nl is het initiatief van SMBL, het samenwerkingsverband van 4 organisaties die allemaal met vrijwilligers werken om in de Leusdense samenleving mensen te helpen zichzelf te helpen. Wij zijn een ANBI instelling.
Samenwerkende Ouderenorganisaties Leusden Samenwerkende ouderenorganisaties Leusden KBO, LAS en PCOB. De ouderenbonden werken samen om de belangen te behartigen voor ouderen in Leusden.
duwgroep Leusden DUWgroep Behartigt de belangen van Leusdenaren met een beperking en/of chronische ziekte. Biedt ondersteuning, geeft voorlichting, onderzoekt toegankelijkheid etc..
platform sociale zekerheid Platform Sociale Zekerheid Belangenbehartigen van bijstandsgerechtigden. Adviseert de gemeente en ziet toe dat zij de landelijke regels goed invoert.
Stichting Steunfonds Vluchtelingen Leusden SSVL voor vluchtelingen en nieuwkomers. Ontwikkelt en ondersteunt activiteiten op het sociaal-culturele vlak om zelfredzaamheid en integratie van vluchtelingen en nieuwkomers bevorderen.
Voedselbank Leusden Voedselpakketten die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld, zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die een tijdje financieel echt niet rond kunnen komen.