Reacties op oproep ervaringen met de regiotaxi

Reacties op oproep ervaringen met de regiotaxi

In de zomer van 2012 heeft de DUWgroep aan burgers in Leusden gevraagd naar hun ervaringen met de regiotaxi. Deze ervaringen zijn verzameld via telefoon en internet. Om burgers op de vraag attent te maken zijn flyers uitgedeeld en opgehangen, is op websites informatie gegeven en zijn oproepen in de lokale pers verschenen.

Aanleiding

aanleiding voor het onderzoek waren signalen dat na de nieuwe aanbesteding per 1 Jan 2012, de nieuwe vervoeder niet klaar was voor de klus en er fouten werden gemaakt.

 Bevindingen:

Er zijn een tiental reacties binnengekomen, van individuen en organisaties ( zoals de Boogh).

Daarnaast heeft de Larikslaan (consulenten) gereageerd met hun bevindingen.

Enige ervaringen:taxi_opel_zafira_7_pers

  • Te laat arriveren van de taxi en soms op de afspraak (bijv. op dagverblijf, in ziekenhuis,etc.),
  • Te laat ophalen van de klant, veel wachten,
  • Geklungel met de planning, verkeerde routes, onbekendheid met routes, adressen en verkeerssituaties,
  • Halen en brengen klanten door elkaar, irritaties, geen kennis van files,
  • Centrale slecht bereikbaar, chauffeurs die voor klanten gaan bellen en zelf gaan organiseren, chaotische afspraken,
  • Geen excuses bij fouten, niet terugkomen op ernstige missers zoals afspraak vergeten.
  • Communicatiestoornissen, (vaak bij het ziekenhuis), staan op de verkeerde plek, gewoon blijven zitten in de auto, weinig klantvriendelijkheid.

 Conclusies:

Natuurlijk kun je geen vergaande conclusies trekken uit een beperkt aantal (zo’n 10-20) klachten, toch vinden we de situatie verontrustend.

We roepen dan ook gemeente en provincie op nauwkeurig toe te zien op de kwaliteit van de dienstverlening. Deze laat eenvoudig weg te wensen over, daarbij geldt niet de kracht van grote getallen. De kracht van kwaliteit zit in de klantvriendelijke afhandeling per individu: stipt qua afspraaktijden, correct in bejegening en behulpzaam.

DUWgroep, augustus 2012. C.Pitlo

 

Digitaal een klacht inleveren kan ook op http://rteh.nl/content/digitaal-formulier/

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.