Wat kan Sociale Zekerheid voor u betekenen

Wat kan Sociale Zekerheid voor u betekenen, waar kunt u bij geholpen worden?

Wat kunnen wij voor u doen?
Komt u als inwoner van de gemeente Amersfoort of Leusden in aanmerking voor een bijstandsuitkering of andere regeling omdat u een laag inkomen heeft? Dan komt u terecht bij de afdeling Sociale Zekerheid. Bij onze Helpdesk kunt u terecht als u onverwacht extra kosten maakt die u niet kunt betalen. Bij de Klantmanager kunt u terecht met vragen over uw uitkering of regeling. De Trajectbegeleider helpt u bij het vinden van werk. Daarnaast kunnen wij u voorlichten over zorg- en schuldhulpverlening, het starten van een eigen bedrijf en meer.

Op deze pagina
Helpdesk Sociale Zekerheid
Klantmanager
Begeleiding naar werk
Begeleiding voor (startende) zelfstandigen
Voorlichting en advies
Helpdesk Sociale Zekerheid
Leeft u op bijstandsniveau en moet u niet-alledaagse kosten maken, waar u niet op gerekend had, die u niet kunt betalen, die u nergens anders (gedeeltelijk) vergoed krijgt en die u niet met uw omgeving op kunt lossen? Misschien heeft u recht op een regeling. De Helpdesk Sociale Zekerheid is er voor alle inwoners van de gemeente Amersfoort en de gemeente Leusden met een laag inkomen die extra kosten moeten maken. Een laag inkomen ligt rond het minimumloon. Maar ook als uw inkomen iets hoger is en u extra kosten heeft, kunt u soms een bijdrage krijgen.

Voorbeelden van onverwachte niet-alledaagse kosten zijn:

  • de eigen bijdrage voor een advocaat
  • de verlenging van een verblijfsvergunning
  • de extra kosten van maaltijdvoorziening
  • de kosten van alarmering bij ouderen of chronisch zieken

Maar er zijn nog veel meer zaken waar u misschien een vergoeding voor kan krijgen. Meer informatie over de verschillende manieren hoe de gemeente u financieel kunt helpen kunt u vinden op de pagina Uitkering of inkomen aanvullen. Maak een afspraak met ons als u twijfelt of u wel in aanmerking komt. Wij rekenen het graag voor u uit. De Helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur op (033) 4 695 695.

Ontvangt u al een uitkering van de gemeente Amersfoort? U kunt dan contact opnemen met uw klantmanager op werkdagen tussen 9.00 en 10.30 uur op telefoonnummer (033) 4 695 695.

Klantmanager

Iedereen die een uitkering krijgt via Sociale Zekerheid Amersfoort, krijgt een contactpersoon toegewezen: de klantmanager. Bij uw klantmanager kunt u terecht met alle vragen over zaken die met uw uitkering te maken hebben. Daarnaast bent u verplicht om iedere wijziging in uw persoonlijke omstandigheden aan uw klantmanager door te geven. Dit kan telefonisch en via het wijzigingsformulier.Ook kan de klantmanager u doorverwijzen naar zorg- of schuldhulpverlening.

Uw klantmanager kunt u bellen op werkdagen tussen 9.00 en 10.30 uur op telefoonnummer (033) 4 695 695. Houdt u dan uw Burgerservicenummer (BSN, het vroegere sofinummer) bij de hand.

Begeleiding naar werk

Terwijl u een bijstandsuitkering heeft, wordt er een individueel traject gestart. Dit traject is er op gericht om u, als dit mogelijk is, aan het werk te krijgen. Mocht u niet meteen kunnen werken, dan wordt gekeken welke andere mogelijkheden er zijn om wel actief deel te nemen in de samenleving.

Het traject wordt uitgevoerd door de afdeling Arbeidsintegratie. Uw klantmanager bepaalt of u in aanmerking komt voor begeleiding door de afdeling Arbeidsintegratie. U kunt uw klantmanager ook verzoeken om aangemeld te worden. Als u in aanmerking komt voor begeleiding naar werk krijgt u een trajectbegeleider toegewezen. Hij of zij helpt u op weg.

Begeleiding voor (startende) zelfstandigen

Het Team Zelfstandigen kan u adviseren en begeleiden wanneer u een eigen bedrijf wilt starten of als u als zelfstandig ondernemer op zoek bent naar advies of financieringsmogelijkheden. Lees hierover meer onder het hoofdstuk Advies en begeleiding voor (startende) zelfstandigen.

Voorlichting en advies

De medewerkers van de afdeling Sociale Zekerheid kunnen u ook adviseren bij het vinden van een oplossing voor uw financiële problemen. Bij schulden kunnen wij u aanmelden voor schuldhulpverlening bij Stadsring51. Heeft u bijvoorbeeld nieuwe meubels nodig, dan kunnen wij u doorverwijzen naar de Kredietbank Nederland voor een lening op maat.

Voor hulp bij het invullen van formulieren kunt u in de gemeente Amersfoort terecht bij Stadsring51, locatie Nieuweweg 5, Amersfoort. Spreekuur op maandag van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdag van 9.00 tot 12.00 uur. Zie ook Hulp bij financiën en formulieren.

In de gemeente Leusden kunt u voor formulierenhulp en andere administratieve zaken terecht bij het Sociaal Maatschappelijk Steunpunt (SMS), Larikslaan 2 in Leusden.
Vrij inloopspreekuur op maandag van 13.00 tot 15.00 uur, woensdag van 09.30 tot 11.30 uur en van 18.00 tot 20.00 uur. Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag van 09.00 tot 14.00 uur en woensdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur op (033) 434 32 10 of (033) 434 32 20.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.