Belastingservice voor ouderen en minima

Belastingservice voor ouderen en minima

Net als in afgelopen jaren zullen ook dit jaar door de ouderbonden (ANBO, PCOB en KBO) opgeleide vrijwilligers belastingaangiften invullen voor ouderen, gehandicapten en minima.

Invullen

Inwoners van Leusden kunnen hulp bij het invullen van hun belastingaangifte aanvragen vanaf 4 februari via telefoonnummer (033) 434 32 20. Dit kan van maandag tot met vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur. Het invullen gebeurt aan de Larikslaan 2.

Achterveld

Inwoners van Achterveld kunnen ook hulp aanvragen vanaf 4 februari, maar dan via telefoonnummer 0342-451333 op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur – 12.30 uur. Het invullen voor Achtervelders gebeurt in De Heelkom.

belastingdienstBijdrage

Voor de hulp bij het invullen bent u, net als in voorgaande jaren, afhankelijk van uw inkomen een kleine bijdrage tot maximaal €.20,- verschuldigd. Tot 110% van het bijstandsniveau is de service gratis.

Verantwoordelijk

N.B. Ondanks dat u de aangifte altijd samen met een deskundige vrijwilliger invult, bent en blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor de aangifte. Aan het invullen kunt u dan ook geen rechten ontlenen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

  • Laatste nieuws Voedselbank Leusden