Werkzaamheden aan de Asschatterweg

2 april tot juli 2013

Informatie over de geplande werkzaamheden aan de Asschatterweg

(gedeelte tussen de Middenweg en de Walstro).

Het kruispunt Asschatterweg-Middenweg wordt ook op de schop genomen.
De riolering in de Asschatterweg moet worden vervangen. Daarvoor wordt de rijbaan opgebroken en de oude buizen verwijderd. Na aanleg van de nieuwe rioolbuizen wordt de weg van nieuw asfalt voorzien. Verder wordt het fietspad langs de zuidzijde verbreed. Op dit fietspad wordt tweerichtingsverkeer ingesteld. Op de hoek Asschatterweg-Middenweg (bij het plantsoentje) wordt een nieuwe bushalte gemaakt. Op het kruispunt zelf wordt de verkeersregelinstallatie vervangen.

Fasering

asschatterwegOm de overlast te beperken worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Uitgangspunt is dat de woningen zo goed mogelijk bereikbaar blijven voor autoverkeer. De hulpdiensten kunnen in ieder geval altijd bij de woningen komen. De werkzaamheden starten op 2 april. Als het werk zonder tegenslag loopt kan het in juli 2013 worden afgerond.

Mogelijke overlast

Het verkeer van en naar de straten rond het werkgebied wordt omgeleid. Het streven is om de omleidingen zo kort mogelijk te houden. Dit betekent dat tijdens de werkzaamheden meer verkeer over de Walstro en de Hondsdraf zal rijden.

Op de Walstro geldt op werkdagen een inrijverbod tussen 07.00 en 09.00 uur. Tijdens de werkzaamheden zal dit worden opgeheven. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond wordt het inrijverbod weer ingesteld. Wij zijn ons bewust van de nadelen die een tijdelijke opheffing van het inrijverbod met zich meebrengt, maar wij zien geen andere mogelijkheden om de bereikbaarheid te garanderen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.