Armoede heeft vele gezichten

Armoede heeft vele gezichten

Ook in Nederland, zelfs in Leusden. Schrijnend zichtbaar zijn de dak- en thuislozen. Even schrijnend zichtbaar zijn de ruim 120 voedselbanken en de ruim 20.000 huishoudens (50.000 mensen), die daar gebruik van maken.

Minder zichtbaar is de stille armoede, die zich afspeelt achter de voordeuren van mensen, die er op het eerste gezicht vaak niet arm uitzien. Het zijn de gezichten van ouderen, vaak vrouwen, met een AOW. De gezichten van allerlei uitkeringsgerechtigden, die een verschraling van de voorzieningen moeten meemaken. Het zijn ook de gezichten van betaald werkende mensen, die ondanks hun ploeteren in verschillende baantjes, op of onder de armoedegrens leven. Heel vaak zijn dit ook kleine zelfstandige ondernemers of familiebedrijven.

Eén ingrijpende gebeurtenis kan mensen naar het bestaansminimum duwen. Denk aan echtscheiding, overlijden, verlies van de baan (vooral nu de krediet-crisis zichtbaar is), te hoge woonlasten. Het zijn de gezichten van werklozen en mensen die daardoor problemen met de hypotheek-aflossing krijgen. De gezichten van mensen met schulden laten vermoeden dat dit steeds vaker voorkomt.
In al die huishoudens die worstelen met armoede groeien kinderen op. Hun gezichten laten meestal de zorgen van armoede niet zien, maar ze maken wel die levenservaring mee.

armoedebestaatookbijonsHet zijn gezichten die we ook tegenkomen Leusden.

Betrokkenen kloppen vaak niet (of heel laat) aan bij hulpverlenende instanties,
als dat zou gebeuren zou ondersteuning geboden kunnen worden, financiën op orde kunnen worden gebracht en zo nodig de Voedselbank ingeschakeld kunnen worden. Schaamte speelt ons parten, wellicht juist in Leusden, waar velen het zo goed hebben.
In verschillende steden in Nederland bestaat reeds een meldpunt stille, verborgen armoede. In Leusden heeft de Stichting Maatschappelijke Begeleiding Leusden (SMBL) onlangs besloten tot het instellen van zo´n meldpunt.

Wat gebeurt er als er iemand wordt gemeld?

Als iemand een adres meldt, krijgt dat adres een brief van de Ombudsman Leusden met een aanbod voor een gesprek, een kop koffie in het inloophuis waar de ombudsman Leusden spreekuur houdt, of een huisbezoek.

De ombudsman kan, indien gewenst, verwijzen naar de Voedselbank, Sociale zekerheid ( bijstand), Stadsring 51 ( budgettering, schuldhulpverlening), SMS ( begeleiding bij administratie, belastingen), etc.

Oproep:

Burgers, instanties, betrokkenen:
Wilt u een adres melden? ( kan anoniem)
Postbus 326, 3830 AJ Leusden

Email de ombudsman
Of tijdens het inloopspreekuur van Ombudsman Leusden:
Iedere vrijdagmorgen van 10.30-11.30 in het Ontmoetingshuis,
Hamersveldseweg 100 ( Jeugd-honk).

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

  • Laatste nieuws Voedselbank Leusden