Bijeenkomst Belangengroep Minima Leusden

Uitnodiging Bijeenkomst Belangengroep Minima Leusden

Beste luitjes,

Woensdagavond 22 mei 2013 is er weer de gelegenheid om bij elkaar te komen. Voor deze keer heeft de leiding besloten diverse onderwerpen op financiëel gebied onder de aandacht te brengen. Zoals het vakantiegeld. Sommigen hebben het jaarlijkse Gouden Ei al gehad; voor de bijstanders ligt het nog een week of vier op de plank. Een ander punt dat daarbij dit jaar erg belangrijk is, betreft de aankomende jaarlijkse energie_nota. In januari werd er via de media al aandacht aan besteed.

gouden ei

Ook wil de leiding de veranderingen (per 2015) in de AWBZ en de WMO bespreken (dus de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
Verder nog wat zaken als de jaarlijkse huurverhoging, voedselfocus, de armenkrant, etcetera.

We hopen op Uw aanwezigheid om er, tussen het bespreken van de serieuze zaken door, ook een gezéllig samenzijn van te maken.

Met vriendelijke groet,
mede namens de leiding van de BML,
Leo Bakker.

Waar en wanneer?

Woensdag 22 mei 2013
“De Tuin” (het voormalige Hoekhuis),
Smidse 1_B, Leusden (naast “de Korf”).
www.detuininleusden.nl
Aanvang 19:30.


Grotere kaart weergeven

Afmeldingen

Afmeldingen bij Ria, tel: 033 – 495 14 76, email: holtrop@casema.nl
of Leo, tel: 033 – 30 12 985, email: leo_bakker@avoratio.nl

Verdere bijeenkomsten

Bijeenkomsten ná de aankomende staan gepland op de volgende datum: vrijdag 21 juni 2013.50euro schaar

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

  • Laatste nieuws Voedselbank Leusden