Eenzaamheid onder mantelzorgers is groot

Eenzaamheid onder mantelzorgers is groot

Langdurig zorgende mantenzorgers zijn opvallend eenzaam, dat blijkt uit een peiling onder het Nationaal Mantelzorpanel van Mezzo, de landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg. De reden voor deze eenzaamheid is de verandering in de relatie met de zorgvrager en vrienden en kennissen.

mantelzorg43% van de mensen die langdurig voor een ander zorgen zijn eenzaam. Het landelijke eenzaamheidspercentage is 10%, mantelzorgers zijn dus opvallend eenzaam.

Dit blijkt uit een peiling onder het Nationaal Mantelzorgpanel.

Vandaag presenteert Mezzo deze cijfers tijdens een netwerkbijeenkomst van Coalitie Erbij.

Reden eenzaamheid

Door mantelzorgtaken verandert zowel de relatie met degene voor wie mantelzorgers zorgen (55%), als ook de relatie met vrienden en kennissen (64%).

Bijvoorbeeld doordat:

  • vrienden of kennissen de situatie of zorgen niet begrijpen
  • vrienden of kennissen haken af op hoe de situatie nu is
  • mantelzorgers de tijd missen om het contact te onderhouden

Maatschappelijk probleem

Hier dreigt een maatschappelijk probleem, waarschuwt Mezzo.

Liesbeth Hoogendijk, directeur Mezzo: ‘In de toekomstplannen voor de langdurige zorg wordt ervan uitgegaan dat we meer voor elkaar gaan zorgen. Als je deze cijfers bekijkt kun je je afvragen of de mantelzorger wel beschikt over zo’n groot sociaal netwerk om op terug te vallen.’

Oplossing voorhanden

Van de mantelzorgers die de zorg niet tijdelijk over kunnen dragen aan een ander (respijtzorg) ervaart 68% enige mate van eenzaamheid.

Bij mantelzorgers die wél gebruik maken van respijtzorg neemt dit percentage af tot 53%.

43% geeft zelf aan dat zij hulp willen bij het uitbreiden van hun kennissenkring.

‘Dit zijn allemaal bestaande ondersteuningsvormen voor mantelzorgers met bewezen resultaat. Gezien het grote appèl dat wordt gedaan op mantelzorgers is het van cruciaal belang dat gemeenten deze vormen van ondersteuning ruimhartig toekennen. Alleen dan is het mogelijk om langdurig en intensief voor iemand te (blijven) zorgen.’ Aldus Hoogendijk.

Maandag 10 juni vergadert de kamer over de plannen van de staatssecretaris.

Van eenzaamheidsschaal tot gevoelstemperatuur

Voor dit onderzoek is de  landelijke ‘eenzaamheidsschaal’ (Jong-Gierveld) gebruikt.

Daarnaast is ook gevraagd naar de gevoelstemperatuur. Op de vraag: ‘Voelde u zich de afgelopen maand eenzaam?’ gaf 17% aan dat dit het geval is.

Bron: Mezzo
Origineel bericht van Mezzo

Intro van Zorg en Welzijn
Origineel bericht vindt u hier

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.