Huurverhoging

Huurverhoging

Voor huurwoningen geldt een maximale huurverhoging, behalve bij geliberaliseerde huurcontracten. Elk jaar stelt de regering vast met welk percentage de huren maximaal omhoog mogen.

Met de huurverhogingscheck kunt u nagaan of uw huurverhoging per 1 juli 2013 wettelijk is toegestaan.

Na huurverhoging mag de huurprijs niet hoger zijn dan de maximale huurprijs voor uw woning. Het puntensysteem (woningwaarderingsstelsel) bepaalt wat de maximale huurprijs van uw huurwoning mag zijn. U kunt zelf het aantal punten en de maximale huurprijs van uw woning controleren met de Huurprijscheck van de Huurcommissie.

Regels huurverhoging

De verhuurder mag maar 1 keer per 12 maanden de huur verhogen. Daarbij moet hij zich houden aan de maximale huurverhoging. Ook moet hij minstens 2 maanden van tevoren schriftelijk aan de huurder laten weten dat de huur omhoog gaat.

huurverhoging

Maximale huurverhoging

Van 1 juli 2012 tot 1 juli 2013 geldt een maximale huurverhoging van 2,3%. Deze bedragen zijn gelijk aan de jaarlijkse inflatie. De maximale huurverhoging geldt niet voor geliberaliseerde huurcontracten.

Vanaf 2007 is de maximale huurverhoging gelijk geweest aan inflatie. Het kabinet-Rutte-Asscher gaat de huur vanaf 2013 met 1,5% verhogen, zodat de huurprijzen meer marktconform worden. De maximale huurverhoging voor huishoudens met een inkomen tot € 33.614,- wordt dan 1,5% plus inflatie. De inflatie over 2012 was 2,5%. De maximale huurverhoging voor huishoudens met een inkomen tot € 33.314 wordt daarmee per 1 juli 2013 4% (2,5% + 1,5%)

Let op: voor huishoudens met een inkomen boven € 33.614 en € 43.000 zijn vanaf 1 juli 2013 hogere huurverhogingspercentages toegestaan. Het parlement heeft met de wetsvoorstellen hiervoor ingestemd.

Huurverhoging na opknappen woning

Als de verhuurder de woning opknapt en daarmee het woonplezier vergroot, mag hij de huur tussentijds verhogen. Het moet dan wel gaan om een echte verbetering en niet om gewoon onderhoud.

Bezwaar tegen huurwoning

Als u het niet eens bent met een huurverhoging, kunt u bezwaar maken. Gebruik hiervoor de Modelbrief bezwaarschrift huurverhoging huurder van de Huurcommissie. Ernstig achterstallig onderhoud is geen reden om bezwaar te maken. U kunt dan wel om tijdelijke huurverlaging vragen.

De huurverhogingscheck, het puntensysteem, de huurprijscheck, geliberaliseerde huurcontracten, hogere huurverhogingspercentages, modelbrief bezwaarschrift huurverhoging huurder en over tijdelijke huurverlaging kunt u meer vinden op:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning

 

Problemen met uw verhuurder, onderhoud, huurverhoging,etc.? Raadpleeg de Ombudsman Leusden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

  • Laatste nieuws Voedselbank Leusden