Mantelzorg en psychiatrie

Mantelzorg en psychiatrie

Naasten van mensen met een psychische aandoening herkennen zich niet altijd in het begrip ‘mantelzorger’. Toch zijn er veel overeenkomsten met andere mantelzorgers die langdurig voor een naaste zorgen: bijvoorbeeld het bieden van emotionele ondersteuning, hulp bij huishouden, nakomen van verplichtingen en medicijngebruik.

Er zijn ook factoren die het zorgen anders maken: taboe en schaamte voor de aandoening, schuldgevoelens over het ontstaan, onvoorspelbaarheid, het soms moeilijke contact met instanties en het bewaken van grenzen. Door deze factoren lopen deze mantelzorgers een grote kans op overbelasting.

Het Steunpunt Mantelzorg Leusden organiseert in samenwerking met Kwintes en het Riagg Amersfoort een thema-avond voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met psychische problemen. Door trainer Jos Eggenkamp wordt ingegaan op vragen als: hoe stel ik mij op? Wat doe ik wel of juist niet? Hoe houd ik dit vol?

Iedereen die zorgt voor een naaste met een psychische aandoening nodigen we uit op dinsdagavond 28 mei van 19:30-21:30 uur op Larikslaan 2 in Leusden.

handenineen

Aanmelden kan tot 23 mei via 033 495 30 77 of info@mantelzorgleusden.nl. Eventuele vragen kunt u van te voren bekend maken.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.