meldpunt armoede leusden

[print-me target=”body”]

Meldpunt van stille, verborgen armoede voor Leusden

Het bestuur van de SMBL en de Ombudsman Leusden hebben besloten tot het instellen van een:

Meldpunt (desgewenst anoniem) van stille, verborgen armoede in Leusden.

In verschillende steden in Nederland bestaat dit al. Het blijkt dat er armoede is, dat verborgen is, waar men niet voor uitkomt.

Betrokkenen

Betrokkenen kloppen niet aan bij hulpverlenende instanties, als dat zou gebeuren zou ondersteuning geboden kunnen worden, financiën op orde kunnen worden gebracht en zo nodig de Voedselbank ingeschakeld kunnen worden. Schaamte speelt ons parten, wellicht juist in Leusden, waar velen het zo goed hebben.

Wat gebeurt er als er iemand wordt gemeld?

Als iemand een adres meldt, krijgt dat adres een brief van de Ombudsman met een aanbod voor een gesprek, een kop koffie in het inloophuis (spreekuur Ombudsman) of een huisbezoek. Wat men wilt. In de brief wordt het meldpunt uitgelegd en de onderlinge betrokkenheid als burgers. De Ombudsman kan verwijzen naar

  • Voedselbank
  • Sociale zekerheid (bijstand), Stadsring 51 (budgettering, schuldhulpverlening)
  • SMS (begeleiding bij administratie, belastingen)
  • etc.

Ook de risico’s op vereenzaming kunnen wellicht zo aangepakt worden.

muntenOproep:

Burgers, instanties, betrokkenen:
Wilt u een adres melden (kan anoniem)?

Postbus 326, 3830 AJ Leusden

Of per e-mail

 

Ombudsman Leusden

Cor Pitlo

Inloopspreekuur: ieder vrijdagmorgen van 10.30-11.30 in het Ontmoetingshuis

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

  • Laatste nieuws Voedselbank Leusden