Roelie Nanninga

Vanaf deze plek zullen we regelmatig mensen aan u voorstellen die binnen de voedselbank Leusden actief zijn.

Deze keer : Roelie Nanninga

Roelie is al vanaf het begin als vrijwilliger betrokken bij de voedselbank Leusden. In eerste instantie hielp zij bij de uitdeling van de pakketten. Vanaf januari 2011 is zij ook betrokken bij de intakes en herbeoordeling van klanten. Roelie had al veel kennis van regelingen etc. vanuit de periode dat zij bij Vluchtelingenwerk Leusden en het Sociaal Maatschappelijk Steunpunt als vrijwilliger actief was. Toen in januari 2011 de intakes en herbeoordelingen geheel in eigen hand werden genomen waren we dan ook erg blij dat Roelie ons intaketeam kwam versterken.

Roelie NanningaSinds maart van dit jaar heeft ze ook een deel van het werk van Martje Meerveld overgenomen. Als coördinator intakes en herbeoordelingen beoordeelt zij nu aan de hand van de rapportages wie in aanmerking komt voor een pakket, doet de administratieve afhandeling, en heeft contacten met andere hulpverleningsinstanties over het hulpverlenings-traject van een klant. Zij houdt de vinger aan de pols als het gaat om de voortgang van de hulpverlening. Want het is fijn dat iemand bij ons terecht kan voor een pakket, maar het is wel de bedoeling dat iemand weer zo snel mogelijk op eigen kracht verder kan.

Door het aanstellen van een derde coördinator (naast de algemeen coördinator en de coördinator uitdeelploeg) is de continuïteit binnen de voedselbank nu gewaarborgd. Martje en Roelie kunnen elkaar prima vervangen tijdens ziekte, vakanties etc. Andries van Hijum (coördinator uitdeelploeg) heeft een aantal sleuteldragers die hem, indien nodig, kunnen vervangen.
Naast haar werk voor de voedselbank is Roelie actief voor de VVV. En zit zij ook nog in het Platform Sociale Zekerheid om de belangen van de minima te behartigen.

Wij hopen dat deze zeer betrokken collega nog lang bij ons zal blijven!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

  • Laatste nieuws Voedselbank Leusden