Oproep vrijwilliger voor de functie van Ombudsman

Het bestuur van de SMBL zoekt een vrijwilliger voor de functie van Ombudsman.

De activiteiten van Ombudsman in Leusden worden onder verantwoordelijkheid van het Bestuur uitgevoerd. Het Ombudsmanwerk is een gratis dienst aan de burgers van Leusden en vooral aan hen die onvoldoende in staat zijn hun eigen belangen in voldoende mate te behartigen en over onvoldoende geldmiddelen beschikken om professionele sociaaljuridische hulp in te huren.

Vaardigheden/kennis:

  • Kennis van de sociale zekerheid, regelingen, overheidstaken, WMO, AWBZ, Zorgverzekeringswet, etc.,
  • Enige kennis van juridische zaken: publiek- en privaatrecht, bezwaar en beroep,
  • Vaardigheden in luisteren, uitvragen, voorlichten en verwijzen, dossiervorming, goed kunnen formuleren en onderhandelen. Mensenkennis is heel handig.

Kortom een schaap met vijf poten, met een hart voor de medemens en een groot gevoel voor rechtvaardigheid.

De Ombudsman houdt spreekuur (Hamersveldseweg 100, het Ontmoetingshuis, vrijdagmorgens van 10.30-11.30 uur), brengt huisbezoeken en regelt zaken. De hulp is in principe kortdurend en intensief. Structurele misstanden worden middels het instellen van een meldpunt en een openlijke rapportage aan de kaak gesteld. De Ombudsman is aangesloten bij landelijke organisaties. Klanten tekenen bij de intake een vrijwarings- en privacyverklaring. De vrijwilliger is verzekerd, krijgt een vergoeding voor de gemaakte onkosten .

zoeken een ombudsman voor LeusdenBelangstelling?

E-mail hier

Of schriftelijk aan:

Ombudsman Leusden
Postbus 326
3830 AJ Leusden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

  • Laatste nieuws Voedselbank Leusden