Winkel voor vrijwilligersdiensten van start

Winkeltje voor vrijwilligersdiensten

Tijdens een bijeenkomst in maart kwamen vertegenwoordigers van lokale organisaties, gemeenteraadsleden en geïnteresseerde inwoners bij elkaar om van gedachten te wisselen over initiatieven die de leefbaarheid in Leusden in stand kunnen houden. De conclusie was duidelijk. Als speerpunt kwam naar voren, de oprichting van een ‘winkeltje voor vrijwilligersdiensten’. Vooral nu de overheid zich steeds meer terugtrekt op tal van gebieden, zal er steeds meer behoefte zijn aan vrijwilligers die taken kunnen en willen overnemen.

door Frits van Breda

initiatief

Als het aan de initiatiefnemers ligt komt het winkeltje er ook. Op zaterdag 14 september van ’s morgens 11 tot ’s middags 13.00 uur kan iedereen, die geïnteresseerd is in de plannen om vrijwillige hulpverleners en hulpzoekenden bij elkaar te brengen, terecht in de Hamershof. In de bibliotheek zijn mensen te vinden die alles over het initiatief kunnen vertellen. Ook bestaat de mogelijkheid om zich als lid aan te melden voor de vereniging die nog officieel opgericht moet worden. De naam is echter al wel bekend: WensboomLeusden.

Voortouw

Een kleine groep mensen heeft het voortouw genomen om een vereniging op te richten. Jan Snoek, bestuurslid van de DUWgroep Leusden, een stichting die opkomt voor mensen met een beperking, wordt door de groep gezien als ‘de gangmaker’ van het project. Hij had een winkeltje voor vrijwillige hulpverlening in België gezien. Het idee heeft hij vervolgens aan een aantal Leusdenaren voorgelegd. Hans Acherman van de Samenwerkende Ouderenoganisaties Leusden (SOL), Floris Bosch van Duurzaam Energiek Leusden, Wilko Groeneweg, directeur van Centraal Zorg Vallei en Heuvelrug en Jan van der Meulen, namens Welzijn Leusden vormen samen met Jan Snoek de groep die in Leusden een winkeltje op wil richten.

winkelvoorvrijwilligersdiensten

Samenlevingsinitiatief

De initiatiefnemers benadrukken dat het de bedoeling is dat het een ‘samenlevingsinitiatief’ moet worden en beslist ook moet blijven. Alles bij WensboomLeusden moet draaien om vrijwilligers en dit alles tegen minimale kosten. Niet alleen de, wat genoemd wordt, kwetsbare burgers kunnen in de toekomst in het winkeltje terecht. Iedereen die in zijn eigen omgeving niet direct iemand weet die even de helpende hand kan bieden mag ook binnen stappen. Als het even mogelijk is zal verwezen worden naar bestaande, lokale vrijwilligersorganisaties. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de vereniging,  WensboomLeusden, gaat concurreren met bestaande, commerciële organisaties.

1 oktober

Als het aan de initiatiefnemers ligt gaat het ‘winkeltje’, in feite een tafel in de bibliotheek, op 1 oktober starten. Als er genoeg vrijwilligers zijn die mee willen helpen worden de openingsuren gelijk aan die van de bibliotheek. Alles is er op gericht om het geheel zo laagdrempelig mogelijk te laten zijn. “Men moet makkelijk binnenlopen en snel geholpen worden”. Als het gaat om hulp bij niet-structurele en kortdurende diensten kan als het even mogelijk is direct een vrijwilliger ingeschakeld worden.

Voorbeelden

Als voorbeelden worden genoemd, het inregelen van de TV, het opstellen van een klachtenbrief of begeleiding bij bezoek aan een specialist in het ziekenhuis.

Aanloopperiode

In de aanloopperiode zal duidelijk moeten worden wat de aard en omvang van de vraag zal zijn.  In ieder geval blijkt uit een door Welzijn Leusden gehouden enquête onder 75-jarigen veel belangstelling te bestaan voor een laagdrempelige vorm van dienstverlening. Toch blijken veel ouderen weinig gebruik te maken van de mogelijkheid om telefonisch of via internet hulp te vragen bij Welzijn Leusden aan de Larikslaan.

WensboomLeusden

De initiatiefnemers zijn zich er van bewust dat het winkeltje in de bibliotheek een experiment is. Een eerste stap is het oprichten van de vereniging WensboomLeusden. Zowel hulpverleners als inwoners die om hulp komen vragen zal gevraagd worden lid te worden voor een bedrag van 5 euro per jaar. Ook niet direct betrokkenen kunnen zich als lid aanmelden. Om te beginnen zullen de eerste honderd Leusdenaren die zich aanmelden het eerste jaar nog geen contributie hoeven te betalen. Om de noodzakelijke kosten van de vereniging te kunnen betalen zal voor iedere geslaagde hulpverlening een bijdrage van 2,50 euro gevraagd worden.

WensboomLeusden1

Kennismaking

Een website of telefoonnummer is vooralsnog nog niet beschikbaar. Belangstellenden zijn op 14 september van 11.00 tot 13.00 uur voor kennismaking en aanmelding welkom in de bibliotheek op de Hamershof.

Origineel bericht: Leusder Krant

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.