chronisch zieken en mensen met een beperking in 2014 zeer fors koopkrachtverlies

PERSBERICHT

Wij willen blijven meedoen

Amersfoort, 9 september 2013.

Hedenochtend hebben de CG-raad/Platform VG in Nieuwspoort het rapport van het Nibud gepresenteerd met de inkomenseffecten voor chronisch zieken en mensen met een beperking.

Uit het rapport wordt duidelijk, dat er voor chronisch zieken en mensen met een beperking in 2014 sprake is van een zeer fors koopkrachtverlies ten gevolge van de voorgenomen maatregelen in het regeerakkoord. Naast het stopzetten van de tegemoetkomingen op basis van de WTCG en de Compensatie Eigen Risico is het verdwijnen van de aftrek van specifieke zorgkosten een van de maatregelen.

De Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango) is als HUBA (Hulp bij aangifte) partner van het Ministerie van Financiën al jaren actief om de doelgroep chronisch zieken en mensen met een beperking te ondersteunen bij het doen van belastingaangifte en weet uit de dagelijkse praktijk van ruim 12.000 aangiftes, dat de berekening van het Nibud juist is. Echter de effecten van het afschaffen van de aftrek specifieke zorgkosten is aan de lage kant in het rapport opgenomen. In werkelijkheid zijn de effecten voor veel van de betrokken mensen nog hoger. In de locatie Enschede van de Ango (ruim 400 aangiftes) ligt de gemiddelde aftrekpost ruim boven de € 2.000. In het rapport wordt gerekend met € 500 en € 1000. Er zijn voorbeelden bekend, waarbij het gaat om bedragen van meer dan € 5000.

Een achteruitgang van tussen de 15 en 20% in besteedbaar inkomen is helaas voor de doelgroep in 2014 een bijzonder dreigend maar reëel perspectief. De huidige regelingen maken voor deze kwetsbare doelgroep mogelijk om aan de samenleving deel te nemen. Afschaffen van deze ondersteuning betekent dat zij niet meer kunnen meedoen aan onze samenleving. De actie die de Ango vandaag start om het koopkracht verlies te beperken heet daarom “Wij willen blijven meedoen”.

angoWijWillenMeedoen

Ango steunt de stellingname van CG-raad en Platform VG van harte, maar wil zelf niet stil blijven zitten. Daarom start de Ango een online petitie tegen de genoemde maatregelen en voor het in ieder geval reserveren van de resterende gelden voor inkomensondersteuning van deze doelgroep. Deze actie wordt ondersteund door CG-raad en Platform VG.

De online petitie kan worden gevonden op de website van de Ango.

Ango_collecte 300Daarnaast is er een Facebook pagina “Wij Willen Blijven Meedoen” die mensen kunnen “liken en delen”.

Wij hopen op veel steunbetuigingen en zullen mensen blijven informeren en waarschuwen.

Ango (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie)

Grootste Algemene Vereniging voor mensen met een beperking en chronisch zieken

Postbus 850
3900 AW Amersfoort

Contactpersoon: J.H. Meijer (bestuur@ango.nl of 06-51432039)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.