Goed wonen, wat is daarvoor nodig?

Meldactie: Goed wonen, wat is daarvoor nodig?

Goed wonen, waar zit ‘m dat in? Kleine dingen kunnen al het verschil maken. Een leuk uitzicht, of goed contact met de buren. Maar soms is er meer nodig. Bijvoorbeeld een woning zonder drempels, of begeleiding bij het wonen.
Er zijn lang nog niet voldoende van zulke woningen in ons land. Mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening kunnen vaak niet wonen op een manier die goed bij hen past, zoals zij willen en waar zij willen.

banner_meldactie_wonen

Om hier verandering in te brengen vragen wij mensen met uiteenlopende zorgvragen om mee te doen aan de meldactie Goed wonen, wat is daarvoor nodig? Geef aan wat prettig en goed wonen voor u inhoudt. Wat hebt u nodig? Welke eisen stelt u? Wat zou u graag (anders) willen? Welke knelpunten ervaart u nu? Het gaat om de woning zelf, maar ook om de plek en de buurt waar u woont (de woonomgeving).
De meldactie loopt van 24 september tot en met 15 oktober. Voor meer informatie over de meldactie en om naar de vragenlijst te gaan: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/meldactiewonen_cgvg

De mens staat centraal

De informatie die u geeft is van onschatbare waarde. Onder meer voor architecten, stedenbouwkundigen, beleidsmakers van gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen. Als zij weten wat er speelt, kunnen zij in hun ontwerpen en plannen de mens centraal stellen. En woningen en woonomgevingen bouwen die geschikt en prettig zijn voor mensen met uiteenlopende zorgvragen. Voor mensen die zelfstandig (willen blijven) wonen, maar evengoed voor mensen die in een instelling wonen.

Toekomstig woonbeleid

De informatie van de meldactie worden in een rapport verwerkt. De onderzoekers houden daarnaast diepte-interviews met mensen met verschillende beperkingen en aandoeningen over hun ervaringen met het wonen. Het rapport wordt vertaald naar het Actieplan Wonen. Dit vormt de basis voor de belangenbehartiging op het beleidsterrein wonen voor de komende jaren.
Op de website www.pgwerktsamen.nl staat alle informatie over het onderzoek. Hierop zullen ook de uitkomsten van de meldactie gepubliceerd worden.

Doe mee!

U kunt via internet de vragenlijst invullen: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/meldactiewonen_cgvg. Het invullen kost ongeveer 10 minuten.
Als u dat prettiger vindt, kunt u ook telefonisch de vragen beantwoorden: van maandag t/m vrijdag tussen 10:00 en 16:00 uur, telefoonnummer (030) 2916 777

De betrokken organisaties bij de meldactie

De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad), Landelijk Platform GGz, de patiëntenfederatie NPCF en Platform VG organiseren de Meldactie Goed wonen, wat is daarvoor nodig?
De meldactie is onderdeel van het programma PG werkt samen en ontvangt subsidie van het ministerie van VWS.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.