Gratis extraatje voor vrijwilligers

Gratis geld: Laat niets liggen!

Gratis extraatje voor vrijwilligers U moet er wel wat voor doen, maar de kans bestaat dat u als vrijwilliger geld krijgt van de gemeente.

Ontvangt u een bijstandsuitkering en bent u actief als vrijwilliger of werkt u in deeltijd of met behoud van uitkering? Dan heeft u mogelijk recht op de actiefpremie. De hoogte van de premie is afhankelijk van het aantal uur dat u actief bent. Voor de actiefpremie gelden de volgende voorwaarden:

 • U ontvangt minimaal één jaar onafgebroken een bijstandsuitkering.
 • U bent minimaal één jaar actief als:
  • deeltijdwerker,
  • vrijwilliger
  • of u werkt minimaal één jaar met behoud van uitkering.

Premie

200Euro_Puzzle

Bent u 4 uur of minder per week actief? Dan krijgt u een premie van € 200,- per jaar. Bent u 5 tot 9 uur per week actief, dan krijgt u € 400,- per jaar en bent u per week 10 uur of meer actief, dan krijgt u € 600,- per jaar.
Gratis toeslag voor arbeidsongeschikten Wie al lang een minimumuitkering krijgt wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, kan in aanmerking komen voor een extraatje: de langdurigheidtoeslag. Deze geldt voor mensen die al langer dan drie jaar WAO, WGA, WAZ of een Wajong-uitkering ontvangen, in Leusden wonen, en geen kans maken om werk te vinden. Verdere voorwaarden:

 • u bent tussen 21 en 65 jaar;
 • u bent volgens de gemeente niet in staat met werk een hoger inkomen te krijgen;
 • u bezit niet méér vermogen dan u voor de bijstand mag hebben (per 1 januari 2013: €5795 voor alleenstaanden, het dubbele voor een huishouden);
 • en u ontving in de afgelopen twaalf maanden niet eerder een langdurigheidtoeslag.

U kunt de toeslag aanvragen bij de gemeente. Die mag overigens aanvullende eisen stellen; bijvoorbeeld of u in die periode inkomsten uit werk mag hebben gehad, en hoeveel.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

 • Laatste nieuws Voedselbank Leusden