klantenbestand voedselbank

Klantenbestand

Nadat er vanaf maart (37 adressen) een daling van het aantal klanten was te zien (in juli 26 adressen) , is er op dit moment weer een toename van aanmeldingen. Er staan al weer 30 adressen op onze lijst.

De vrijwilligers, de hulpverleners, de voedselverstrekkers, maar niet te vergeten de klanten zelf werken hard op alle fronten om de klant zo snel mogelijk op eigen benen te laten staan. Het aantal klanten dat langer dan een jaar bij ons loopt is heel klein.

Welkom

We heten iedereen dan ook welkom bij de voedselbank, maar zeggen er altijd bij dat we hopen dat de zaken weer zo snel mogelijk op orde zijn en dat ze het dan weer zelf moeten doen.

Maar ook de klant heeft het niet altijd in de hand. Soms komt een schuldsanering niet op gang omdat het huis maar niet verkocht kan worden of werken schuldeisers niet mee zodat de boel vertraagd wordt. Veel mensen weten ook niet wat, waar en bij wie ze bepaalde financiële regelingen kunnen aanvragen.

Opvallend

Wat opvalt is dat er regelmatig mensen komen die weliswaar een bewindvoerder hebben maar dat toch niet het inkomen op orde is. Ook zien we regelmatig dat er wel gekort wordt vanwege een belastingtoelage door de sociale dienst maar dat de mensen zelf die toelage niet ontvangen.

schuldlast

Wat ook nog al eens voorkomt is dat mensen uit onwetendheid vergeten inkomens en/of persoon-lijke wijzigingen door te geven aan de belastingdienst, aardoor veel te weinig of (nog erger) te veel wordt ontvangen aan toeslagen of heffingskorting. Mensen hebben zelf de verantwoordelijkheid om naar de belastingdienst te gaan voor een heffingskorting, toeslag etc . Maar dan moet je wel weten waar je recht op hebt. Dat inzicht ontbreekt vaak.

Tips

Wij hebben die kennis wel en stimuleren klanten dan ook om of zelf naar de belastingdienst te gaan of hulp te zoeken , om die gelden alsnog te gaan ontvangen. Ook informeren wij mensen over financiële “potjes” voor allerlei zaken. Omdat wij mensen regelmatig zien en spreken kunnen we hen prikkelen om toch vooral alle zaken die spelen aan hun klantmanager of hulpverlener voor te leggen. We gaan er vanuit dat de klanten hiermee serieus aan de gang gaan. Hiermee wordt bedoeld dat deze tips niet vrijblijvend zijn en dat klanten er op aangesproken kunnen worden als ze dat niet doen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

  • Laatste nieuws Voedselbank Leusden