Rondzendbrief september 2013 Voedselbank Amersfoort

Rondzendbrief september 2013 Voedselbank Amersfoort

Er gebeurt ontzettend veel op en rond de Voedselbank in Amersfoort.
Omdat ik trots ben op ons werk, dankbaar voor alle hulp en steun, blij met goede ontwikkelingen maar ook zorgen heb stuur ik elke maand een rondzendbrief. Verspreiden mag.

Huisvesting

Zoals u in alle Amersfoortse kranten al hebt kunnen lezen moet de Voedselbank verhuizen. Velen zijn voor ons op zoek naar een nieuwe locatie maar tot op heden is er nog geen andere locatie in beeld die geschikt is voor de Voedselbank, Kledingbank en Speelgoedbank. De Gemeente Amersfoort heeft toegezegd dat zij gaan zorgen dat Voedselfocus andere huisvesting krijgt. Wij zijn niet bang dat we op straat komen te staan. Maar als u een gebouw weet waarin wij zouden passen/ kunnen etc dan horen we dat graag. Zodra er een goed alternatief in beeld komt voor de Koppelweg weten wij weer waar we aan toe zijn en kunnen we beleid gaan maken. Nu ervaren we dat onzekerheid energie kost.

Magazijn voorraad

We hebben dit jaar heel goed gemerkt dat onze achterban in de zomermaanden minder actief is dan wij gewend zijn. Dit heeft gemaakt dat onze voorraden in het magazijn nagenoeg op zijn.
Het zou heel mooi zijn als er weer acties komen om in te zamelen zodat wij de klanten kunnen blijven helpen aan een goed pakket.
Producten die voorkeur hebben:rijst

  • Rijst
  • Blikjes vis/ vlees
  • zakken voor pedaalemmers/ vuilnis
  • houdbare melk
  • afwasmiddel
  • limonadesiroop/ roosvicee
  • hartig broodbeleg
  • luiers maat 6

Klantenbestand

In de maand augustus zijn er 42 huishoudens toegelaten bij Voedselfocus voor hulp. Het totale aantal klanten is stabiel. In Amersfoort zijn er nu 299 huishoudens klant. In Spakenburg 6, in Leusden 24 en Woudenberg 10. Het aantal klanten dat langer dan een jaar bij ons komt blijft ook stabiel, cq daalt licht. Dit komt omdat wij kunnen bewerkstelligen dat oude klanten ook toch wel in beeld komen van oplossingen. Soms duurt het wat langer maar als wij zijn als er vooruitgang in zit.

Opvallend is dat we nu 27 adressen uit Vathorst helpen en 22 adressen uit Zielhorst/ Kattenbroek..

De laatste maanden hebben we veel contacten, lijntjes met de sociale dienst. Doel is mensen helpen. Wat opvalt is dat er regelmatig mensen komen die weliswaar een bewindvoerder hebben maar dat toch niet het inkomen op orde is of dat een bewindvoerder niet op de hoogte is van de amersfoortse regelingen. Ook zien we zeer regelmatig dat er bv wel gekort wordt op een belastingtoelage door de sociale dienst maar dat de mensen zelf die toelage niet ontvangen. Mensen hebben zelf de verantwoordelijkheid om naar de belastingdienst te gaan voor een heffingskorting, toeslag etc maar of ze durven het niet of ze snappen het niet of de belastingdienst legt beslag op die uitbetaling maar ondertussen hebben mensen te weinig te besteden. Voedselfocus streeft ernaar om mensen zo kort als mogelijk te helpen en dat betekent ook dat wij hen stimuleren om of zelf naar de site van de belastingdienst te gaan of hulp te zoeken , bv schuldhulpmaatje of Humanitas, om die gelden als nog te gaan ontvangen.
Opvallend is ook dat veel mensen niet weten wat ze waar of bij wie ze iets mogen vragen. Dat geldt voor zaken die onder de officiele regelingen van de sociale dienst vallen maar ook voor bv jeugdsportfonds.
Omdat wij de mensen twee keer per week zien en spreken( de maag draait altijd door) kunnen we hen steeds prikkelen om vooral zaken die bij hen spelen voor te leggen aan hun klantmanger of hulpverlener of desnoods bij onze vrijwilligers.

Iedereen die bij Voedselfocus om hulp vraagt wordt gescreend, moet bankpapieren en inkomens strook meenemen. Als er hulpverlening in beeld is laten we die zijn/haar werk doen en soms gaan we in overleg. Als er geen hulpverlening in beeld is gaan we kijken of het niet beter is als dat wel komt en welke organisatie dan passend is. Pakketten worden maximaal voor 13 weken toegekend. Na verstrijken van die periode willen we weer papieren zien en een gesprekje hebben.

In de afgelopen jaren hebben we een fatastisch netwerk van hulptroepen rond Voedselfocus georganiseerd. Hierbij kunt u denken aan de sociale dienst, Stadsring51, diaconien van kerken, Humanitas, particulieren en last but not least: fondsen.
De overheid toetst elke hulpvraag aan verordeningen, regelingen etc en het gebeurd zeer regelmatig dat mensen niet geholpen worden door de overheid omdat ze niet volledig voldoen aan de gestelde voorwaarde. Voorbeeld: sommige minimaregelingen zijn alleen van toepassing als je bv 3 jaar op bijstandnivo zat met het inkomen. Maar wat als je wasmachine nu kapot gaat terwijl je vorig jaar nog eennbaan had, je moest verhuizen vanwege echtscheiding etc? Fondsen hebben ook regels voor hun toekenning maar als we goed zoeken kunnen we veel nood alsnog opgelost zien. Dit kost vaak wel veel tijd en vraagt ook een zekere professionaliteit. Als wij meer van dit laatste zouden hebben zouden we nog meer kunnen doen. In de afgelopen week was ik bij een bijeenkomst waar de opmerking gemaakt werd: “het verleden ligt achter ons, de nood is er nu en die moeten we oplossen waarbij we erop gericht moeten zijn dat er in de toekomst van geleerd blijkt te zijn”. Als we dit als uitgangspunt nemen kunnen veel mensen nu lichter door het leven gaan. Dat is goed voor hen maar ook voor de hele samenleving.

Plastic tasjes zijn zeer welkom. Bij voorkeur opgevouwen

 

plastictassen

Koffie punten van Douwe Egbert en AH, Perla koffie zijn ook zeer welkom.Kunnen we omzetten in geld of koffie

C1000 actie: sparen voor een volle boodschappendoos.
Zowel volle dozen maar ook losse zegels zijn erg welkom op de Koppelweg .

Als u ons wilt steunen met een gift, ons bankrekeningnummer is:
15.61.68.286 tnv Stichting Voedselfocus te Amersfoort.
www.voedselfocusamersfoort.nl
nieuwe mailadres:
vfa-kantoor@voedselfocusamersfoort.nl
vfa-logistiek@voedselfocusamersfoort.nl
cmgalenkamp@voedselfocusamersfoort.nl

Ook te volgen via twitter: @voedselfocus

tel 033-4721937

Openingstijden op werkdagen in elk geval tussen 9 en 13 uur, daarbuiten is in overleg veel mogelijk

Cieka Galenkamp,
coördinator Voedselfocus

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

  • Laatste nieuws Voedselbank Leusden