50.000 handtekeningen tegen transitie jeugd-ggz

Ruim 50.000 handtekeningen voor petitie tegen transitie jeugd-ggz aangeboden aan Tweede Kamer

Vanmorgen om 09.45 uur overhandigden vertegenwoordigers uit de zorg een petitie aan de Tweede Kamer, waarin ze zich uitspreken tegen de overheveling van de zorg van kinderen met een psychische aandoening (jeugd-ggz) naar de gemeenten. Deze voorgenomen overheveling is onderdeel van de nieuwe jeugdwet die de Tweede Kamer vandaag bespreekt. Staatssecretaris van Rijn van VWS wil hiermee tot betere samenwerking komen in de zorg voor kinderen en jeugdigen.

Kinderen verliezen recht op zorg

Alle partijen werkzaam of betrokken bij de geestelijke gezondheidszorg, inclusief de verzekeraars en ouders van patiënten, zijn tegen deze overheveling, omdat daarmee het recht op zorg niet meer gegarandeerd is voor bijvoorbeeld kinderen met autisme, anorexia, schizofrenie of depressie. Wanneer gemeenten niet voldoende budget reserveren kunnen zij deze zorg niet meer betalen. Kinderen en hun ouders lopen daardoor het risico dat ze nergens terecht kunnen als een kind ernstig ziek is. Hierdoor bestaat ook de kans dat ggz-aanbieders niet voldoende psychiaters, kinderpsychologen en andere specialisten in dienst kunnen houden om die zorg te leveren. Daarnaast bestaat het risico dat jeugd-ggz, geleverd door vrijgevestigde psychiaters, psychologen en psychotherapeuten, onbereikbaar wordt voor ouders met hun kinderen.

De ondertekenaars zijn van mening dat jeugd-ggz in de Zorgverzekeringswet hoort en dat de dure operatie van de overheveling helemaal niet nodig is om de samenwerking met andere organisaties die zich inzetten voor kinderen te verbeteren. De kwaliteit kan juist verbeteren als de kosten voor de overheveling worden uitgespaard en samenwerking wordt gestimuleerd.

Alternatief: bestuurlijk akkoord jeugd-ggz

Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn een bestuurlijk akkoord voor de jeugd-ggz te sluiten met alle belanghebbenden en het ministerie van VWS, waarin afspraken worden gemaakt om goedkopere zorg dichtbij de patiënt te bieden, afspraken te maken over het delen van kennis en over betere samenwerking. Dit is ook in lijn met het eerder gesloten bestuurlijk akkoord voor de toekomst van de ggz.

De petitie

De petitie wordt aangeboden door Menno Oosterhoff, kinder- en jeugdpsychiater, en Angelique Bergsma, een bezorgde ouder, namens de groep petitiejeugdggz, een collectief van vertegenwoordigers van patiënten, ouders en professionals, in aanwezigheid van GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, het Landelijk Platform GGz, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn, de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen en de Vereniging voor Kinder-en Jeugdpsychotherapie. De petitie is te vinden op www.petitiejeugdggz.nl

BWHtjNBCMAAhtf5BWHpl0WCMAA0R5n BWHpwL5CIAAwKod

 

Bron: GGZ Nederland

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.