Kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen

Kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen

Hobby’s via Jeugdfonds De Boom

Kinderen van 4 t/m 17 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen kunnen via Jeugdfonds De Boom sporten, muziek maken of een andere hobby uitvoeren. Het Jeugdfonds is opgericht door Stichting De Boom en wordt uitgevoerd door Welzijn Leusden.

Het Jeugdfonds vergoedt de kosten van één activiteit en de bijbehorende kosten om de activiteit te kunnen uitvoeren. Voorbeelden van activiteiten die vergoed kunnen worden zijn: sporten, muziekles, lidmaatschap van een computerclub en creatieve lessen. Bijbehorende kosten die vergoed worden zijn de benodigde kleding en attributen.

hobby_gitaar

Naar de Peuterspeelzaal via Jeugdfonds De Boom

Kinderen van 2-4 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen kunnen via Jeugdfonds De Boom twee dagdelen naar de peuterspeelzaal in Leusden. Er wordt een vergoeding verstrekt voor twee dagdelen per week. Tel. 033 – 463 21 62.

Als uw peuter in aanmerking komt voor een bijdrage uit het Jeugdfonds dan kunt u het aanvraagformulier invullen.

Nieuw!

Eenmaal per jaar kan een vergoeding worden aangevraagd om uw kind te laten meegaan op vakantiekamp. Dit kan gaan om een zeilkamp, ruiterkamp, voetbalkamp, actiekamp etc.

Minimuminkomen: netto inkomen maximaal € 1.300,72 per maand als u een alleenstaand ouder bent en € 1.454,15 netto per maand als u gehuwd/samenwonend bent.

Uw vermogen mag niet hoger zijn dan € 11.110,-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

  • Laatste nieuws Voedselbank Leusden