Omgaan met dementie

Het omgaan met dementie

Het omgaan met mensen met dementie kan heel ingewikkeld en verwarrend zijn. Dementie treft niet alleen degene die er zelf aan lijdt, maar ook familie en anderen. Het betekent voor hen vaak een zware belasting.

Cursus

De cursus “Omgaan met dementie” geeft de partner, gezinsleden of andere betrokkene inzicht in het ziektebeeld en biedt handreikingen om met de veranderingen om te gaan. Hierdoor kan men beter inspelen op gedrag en emoties en is men in staat balans te vinden.

In de cursus komt onder andere aan bod:

  • de verschillende vormen van dementie
  • symptomen, hersenanatomie
  • omgaan met emoties en loyaliteitsconflicten
  • acceptatie
  • veranderingen in de relatie
  • achterdocht
  • vijandigheid bij de dementerende.

Cursisten krijgen uiteraard de mogelijkheid om zelf ook onderwerpen in te brengen.

De cursusleidsters maken gebruik van dvd’s om herkenbare situaties bespreekbaar te maken. Zij hebben ervaring met mantelzorgers en dementerenden.

dementie

Waar en wanneer

Start: vanaf vrijdagochtend 15 november, 5 bijeenkomsten aaneengesloten en een terugkomochtend in overleg met de cursisten. Tijd: van 19:00 uur tot 21:00 uur. Kosten: € 30, inclusief koffie/thee. Locatie: Gebouw voor wonen, Zorg en Welzijn, Larikslaan2, Leusden


View Larger Map

sml_Steunpunt_mantelzorg_LeusdenVragen of aanmelden

Antoinette Evertse info@mantelzorgleusden.nl
033 495 30 77

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.