Zijn er nog betaalbare woningen te huur in Leusden?

Door: Cor Pitlo, Ombudsman Leusden

Op het spreekuur van de Ombudsman Leusden:

Zijn er nog betaalbare woningen te huur in Leusden?

“Ik kom voor de Ombudsman”….een montere dame op leeftijd komt het Ontmoetingshuis binnen. Het Ontmoetingshuis is een wekelijkse inloopmorgen in het Jeugdhonk aan de Hamersveldseweg.  Je kunt hier komen voor koffie, thee, een spelletje, ontmoeting, een gesprek, achter de naaimachine kruipen en/of…om de ombudsman te spreken. Aanwezigen aan de bar waarschuwen mij: een klant voor je! Want zo simpel gaat dat…het is een inloophuis.

Samen strijken we neer aan een tafeltje in de hoek van de zaal, met een kopje koffie. Mevrouw wil haar verhaal kwijt, ze is verontwaardigd:” Weet u, ik kan me nog goed redden, hoor. Maar ik wordt een dagje ouder en dus sta ik al lang ingeschreven voor een andere woning. Ik woon op een bovenhuis met trap en nu komt er een benedenhuis vrij. Een kans dus…..wat blijkt, meneer, ze vragen er meer dan € 250  voor dan voor mijn huidige huis! Hoe kan dat? Ze kostten in het verleden ongeveer hetzelfde aan huur per maand. Schandalig, ja, die corporaties hebben natuurlijk geld nodig en dus gaan alle huren omhoog.”

huis

Ik vertel mevrouw dat inderdaad corporaties en dus ook de WSL, bij het leeg komen van een woning, de huur van de woning vaak verhogen naar het maximaal redelijke. Een grens die ze maximaal mogen bereiken voor die woning.

Ik vertel ook, dat ze op de site van de Belastingdienst, onder Toeslagen, kan berekenen wat ze aan Woontoeslag per maand krijgt bij die huur en haar inkomen.

“Oh, nee meneer, daar begin ik niet aan, ik weiger zo’n huur te betalen, schandalig, meer dan € 650 per maand voor zo’n huis. Dan wacht ik wel, ik kan de trap nog wel op….”

“Kunt u daar wat aan doen?“ Ik vertel dat ik daar niets aan kan doen, het is de vrijheid van de corporatie. Wel kan de gemeente afspraken maken met de corporatie over het huurprijsbeleid van het woningbezit van de corporatie. Ik zeg mevrouw toe de corporatie om dat huurprijsbeleid te vragen en te vragen naar het percentage huurwoningen van het totale bezit dat onder de norm goedkoop/betaalbaar valt. We kunnen bij vraagtekens de Gemeenteraad daar dan op wijzen.

foto cor2007Mevrouw vertrekt, bezorgd door een gevoel van toenemende lastenverzwaring, bezorgd ook over de toekomst. Ze was ook blij met een instantie die als vraagbaak en signaleerder diende: de Ombudsman.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.