Bugetcursus “Grip op geld”

Bugetcursus “Grip op geld”

De opkomst voor de budgetcursus die de voedselbank in samenwerking met het Geldloket organiseerde was onverwacht groot.
Op 3 dinsdagochtenden kregen de deelnemers van Ingrid Onderdelinden van het Geldloket handvatten aangereikt om meer grip op hun geld te krijgen.

Goede sfeer

Er was een goede sfeer en er was ruimte voor het uitwisselen van (budget) tips. Zo konden deelnemers ook van elkaar nog iets leren.
Maar liefst 14 personen hebben de budgetcursus Grip op Geld met goed resultaat afgesloten.

Waardebon

De cursisten ontvingen van het Geldloket een certificaat en van de Voedselbank een waardebon van 20 euro als blijk van waardering.

geldloketAmersfoortmaandelijkse gespreksgroep?

Na afloop van de cursus kregen we van een klant de vraag of er niet een maandelijkse gespreksgroep kon worden opgestart. Klanten die hierin interesse hebben kunnen dit melden via info@voedselbankleusden.nl of tel. 06 494 456 85. Bij voldoende aanmeldingen kan er worden gestart.

zie ook: http://voorleusden.nl/2013/09/grip-geld/

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

  • Laatste nieuws Voedselbank Leusden