Veilige mobiliteit

In de nieuwsbrief van CG-Raad 14 november 2013

Veilige mobiliteit

“Minder afhankelijk van speciaal vervoer”

MEE op Weg helpt mensen met een beperking om zelfstandig en veilig deel te nemen aan het verkeer en het openbaar vervoer. “Meedoen aan het verkeer is meedoen aan het maatschappelijk verkeer en daarmee de samenleving. Zo zijn we minder afhankelijk van speciaal vervoer.”
Lees verder…

Samen sterk voor toegankelijk en veilig vervoer

Gemeenten moeten het doelgroepenvervoer gaan regelen en wijzen mensen er op dat zij meer gebruik kunnen gaan maken van het openbaar vervoer (OV). Dit OV is pas in 2030 volledig toegerust op mensen met een beperking. Veilig deelnemen aan het OV is dus voorlopig nog niet voor iedereen mogelijk. Ilonka Novak, projectleider CG-Raad: “Belangenbehartigers en Wmo-raden moeten zich juist nu samen sterk maken voor toegankelijk vervoer voor iedereen.”
Lees verder…

Zebra’s moeten veiliger en toegankelijker

rolstoel zebrapad

Nico Honcoop toetste als ervaringsdeskundige en mobiliteitsambassadeur op meerdere plekken in Zuid-Holland voetgangersoversteekplaatsen. Daarvoor gebuikte hij de ‘zebracheck’ van het samenwerkingsverband Blijf Veilig Mobiel. Nico: “Iedereen moet veilig deel kunnen nemen aan het verkeer, ook voetgangers die blind zijn of slecht zien.”
Lees verder…

“Fietsveiligheid hoort op de agenda van gemeenten”

Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) maakte, samen met Fietsberaad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een ‘modelaanpak veilig fietsen’. Met de maatregelen en tips in de modelaanpak kunnen gemeenten er voor zorgen dat mensen die moeite hebben met fietsen, mensen in elektrische rolstoelen en scootmobielen langer veilig mobiel blijven. De gemeente Dronten heeft al jaren aandacht voor de fiets. Burgemeester Aat de Jonge: “Samen met betrokken organisaties in de gemeente zorgen we er voor dat iedereen in Dronten en omgeving veilig aan het verkeer kan deelnemen”.
Lees verder…

Veilig met scootmobiel in Valys-taxi

Mensen die gebruik maken van een scootmobiel, mogen uit veiligheidsoverwegingen niet in de scootmobiel blijven zitten als zij met taxivervoer van Valys mee gaan. Voor sommige mensen levert dit problemen op omdat zij niet uit de scootmobiel kúnnen. Vilans deed onderzoek en geeft adviezen.
Lees verder…

“Laat de voetgangerslichten oversteken”

Bij wegen met meerdere rijbanen kan de opeenvolging van voetgangerslichten een probleem veroorzaken voor onder andere mensen die langzaam zijn in het oversteken (ouderen, rolstoel- of scootmobielgebruikers) en voor mensen die blind zijn of slecht zien. Zij hebben er moeite mee om te bepalen of ze veilig kunnen oversteken. Door verkeerslichten naar de kant van de voetganger te halen, kan dit worden voorkomen.
Lees verder…

Producten van Blijf Veilig Mobiel

Het samenwerkingsverband Blijf Veilig Mobiel heeft een aantal producten die voor belangenbehartigers van mensen met een beperking nuttig kunnen zijn bij adviezen over veilige mobiliteit, zoals de brochure seniorenproof wegontwerp, de brochure seniorenproof wegontwerp fietsers, de keuzewijzer scootmobiel en de website Blijf Veilig Mobiel.
Lees verder…

Buurtbewoners op de driewielfiets in Middelburg

Tijdens Burendag dit jaar, konden buurtbewoners in Middelburg kennis maken met de driewielfiets. Deze misschien nog wat onbekende en ‘onwennige’ fietsvorm blijkt een prima vervoersmiddel voor mensen die niet op een gewone fiets kunnen fietsen.
Lees verder…

Scootmobiel rijden in Virtual Reality

Roessingh ontwikkelt simulatietraining scootmobiel. Met de scootmobielsimulator ‘SCOMOSI‘ kunnen gebruikers in een veilige omgeving vertrouwd raken met alledaagse verkeerssituaties. Lees verder…

Landelijke bijeenkomst: ‘Naar goed en betaalbaar collectief vervoer’

Op 27 november 2013 organiseert het KpVV in de Galgenwaard te Utrecht een landelijke bijeenkomst rond de vraag ‘hoe kom je tot goed collectief vervoer dat betaalbaar, geschikt voor de gebruiker en duurzaam is?’ Onderwerpen die in themasessies aan bod komen zijn bijvoorbeeld:
– Twents haalbaarheidsonderzoek naar AWBZ-, Wmo- en leerlingenvervoer in één systeem.
– Integratie doelgroepenvervoer op meerdere niveaus door Rotterdamse Mobiliteitscentrale.
– Vervoer van en naar de dagbesteding door Pluryn.
Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkelingen rond het passend onderwijs, inspraakmogelijkheden, juridische aspecten van vrijwilligersvervoer en het stimuleren van anders reizen. Lees verder…

 

Blijf Veilig Mobiel

Het samenwerkingsverband Blijf Veilig Mobiel bestaat uit ANBO, ANWB, CG-Raad, Fietsersbond, NVVS, Oogvereniging, PCOB, samenwerkende Regionale Organen Verkeersveiligheid, Unie KBO en Veilig Verkeer Nederland. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu subsidieert Blijf Veilig Mobiel. Lees meer op website Blijf Veilig Mobiel.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.