Vermogensgrens omlaag: let op gevolgen voor uitkeringen

Van de Ombudsman….

Vermogensgrens omlaag: let op gevolgen voor uitkeringen

Bijstandsgerechtigden mogen een klein vermogen hebben. De hoogte van dit vermogen mag niet boven een bepaalde grens uitkomen, omdat dan gekort kan worden op de uitkering. De bedragen zijn voor 2014 aangescherpt.

Bedragen

Er zijn drie groepen te definiëren:

  • alleenstaanden: 4975 euro (was 5795 euro)
  • alleenstaande ouder: 9950 euro (was 11.590 euro)
  • gehuwden (gezamenlijk): 9950 euro (was 11.590 euro)

besparingOnder het eigen vermogen valt spaargeld, maar ook een auto. Mensen die een eigen huis hebben, moeten dit bezit eveneens melden. Als de waarde van de woning minus de af te lossen hypotheek hoger is dan 42.000 euro dan heeft dit ook gevolgen voor de uitkering.

Wat nu?

Is uw vermogen boven de norm, overleg met uw klantmanager Sociale Zaken wat te doen. Voorkom dat u maanden zonder uitkering komt te zitten! Meldt altijd de situatie, omdat u een meldingsplicht heeft. Niet nakomen van de meldingsplicht kan tot boetes en stoppen van de uitkering leiden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

  • Laatste nieuws Voedselbank Leusden