verstrekking of voorziening WMO en AWBZ

Voor alle burgers in Leusden met een verstrekking / voorziening WMO en AWBZ.

Vanaf 2014 wijzigt de berekening van de eigen bijdrage van Zorg met Verblijf, Zorg zonder verblijf, HH-hulp en voorzieningen. Dit is de eigen bijdrage die u betaalt bij verblijf in een Awbz-instelling, zoals een verpleeg- of verzorgingshuis, bij hulp thuis ( persoonlijke verzorging), thuiszorg/ huishoudelijke hulp, dagopvang en woningaanpassingen.

Wtcg

Vanaf 2014 wordt de Wtcg-korting bij afgeschaft. Dit betekent dat u geen 8 of 16 procent korting op de eigen bijdrage meer ontvangt.  Op de website van het CAK, leest u meer over de eigen bijdrage en is een rekenschema voor de hoge eigen bijdrage te vinden. www.hetcak.nl

50euro schaar

Bij problemen

Mochten er problemen ontstaan, raadpleeg uw zorgverlener, zonodig Larikslaan 2 ( loket WZW). Mocht u niet verder komen: raadpleeg de Ombudsman, ombudsman.leusden@gmail.com of bezoek ons inloopspreekuur, elke vrijdagmorgen van 10.30-11.30 in het Ontmoetingshuis, Hamersveldseweg 100.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.