Woningen van WSL

Woningen van WSL

Dat de woningen van de WSL kwaliteit hebben en dus hoge puntenscores halen binnen het woningwaarderingsstelsel, is al veel langer bekend.

Doelstelling als sociale verhuurder

Woningen , qua huurprijs, bereikbaar houden voor burgers met een laag inkomen, is dan ook een keuze, een beleidskeuze. Talloze corporaties in Nederland kunnen een groot deel van hun bezit harmoniseren tot de maximaal redelijke huur, of je dan je doelstelling als sociale verhuurder haalt, valt te betwijfelen.

Daar komt bij dat die harmonisatie, die duurdere huur voor een deel mee opgebracht wordt door de belastingbetaler via de hogere huurtoeslag die de huurder ontvangt.

Overeenstemming met de vraag van de klant?

Het zou de WSL sieren met de Gemeente in prestatieafspraken vast te leggen welke deel van het bezit, qua huur, de kwalificatie goedkoop en betaalbaar krijgen. Zijn het 700 woningen betaalbaar, wat is dan de huurgrens (aftopping/ verlaging). 700 woningen van de ruim 2500  is dat in overeenstemming met de vraag van de klant? Ik ben benieuwd naar beleid en die prestatieafspraken met de gemeente. Een leuk punt voor de verkiezingen en wellicht tijd voor meer concurrentie in Leusden op de sociale huurmarkt?

De WSL, een stap vooruit met dit beleid, maar voldoende?

huurverhoging

Cor Pitlo

Ombudsman Leusden

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.