gehandicaptenparkeerplaatsen De Mulderij

gehandicaptenparkeerplaatsen De Mulderij

De gemeente Leusden zal, volgens onderstaand bericht, 2 parkeerplaatsen omtoveren naar gehandicaptenparkeerplaats.

Vooralsnog is het onduidelijk of er standaard parkeerplaatsen worden gebruikt die, zonder aanpassingen, tot gehandicaptenparkeerplaats worden gemaakt. Enkel een bord plaatsen is namelijk onvoldoende. Een parkeerplaats voor mindervaliden moet breder zijn dan een normale parkeerplaats.
De ruimte die mindervaliden nodig hebben voor eventuele hulpmiddelen is essentieel.

Lees hier deel 2 van dit verhaal.
Hulde voor de gemeente Leusden!!

gehandicaptenparkeerkaart

Natuurlijk juichen wij dit innitiatief enorm toe maar….heeft de gemeente Leusden hier rekening mee gehouden? Zover wij nu begrijpen wordt er enkel een bord geplaatst.

VoorLeusden nodigt de gemeente van harte uit om het gedetailleerde plan voor te leggen aan de DUWgroep. Wij kunnen hierover adviseren.

Neer hier contact met ons op.

Verkeersbesluit gemeente Leusden realiseren gehandicapten parkeerplaatsen De Mulderij

Kenmerk: 219957
Burgemeester en wethouders van Leusden maakt bekend dat zij het volgende verkeersbesluit heeft genomen:
Conform artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen;
Twee openbare parkeerplaatsen aan de Mulderij, ter hoogte van huisnummer 4 te Leusden aan te wijzen als gehandicapten parkeerplaats door plaatsing van bord E6 van bijlage I van het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Dit besluit zal gepubliceerd worden in de Staatscourant, alsmede op de gemeente gebruikelijke wijze.

Publicatiedatum: 14 januari 2014

Wanneer u van mening bent dat u door dit besluit rechtstreeks in uw belangen wordt getroffen kunt u hiertegen, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de publicatiedatum, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leusden, Postbus 150, 3830 AD.

Leusden, 10 januari 2014
Namens het college van Leusden,
R.van Veen
Teamleider beheer en advies
Afdeling dienstverlening

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.