Overzicht hulpvragen ombudsman Leusden

Categorieën hulpvragen ombudsman Leusden

Aantal 2013

Totaal aantal hulvragen, waarvan een dossier is aangelegd en meerdere acties zijn ondernomen: 55. Hiervan zijn nog: 4 op 31 december in behandeling.

Daarnaast hebben ongeveer 50 personen voor een enkelvoudig advies het spreekuur bezocht.

Er zijn 20 huisbezoeken gebracht, enkele bezoeken aan de Voedselbank, het minimaoverleg en werkoverleggen met de Larikslaan, Centrum voor jeugd en gezin, Stadsring 51, het maatschappelijk werk van Beweging 3.0/ Welzin, de Gemeente ( College en afdelingen), Beweging 3.0, banken, de Rotary, de matchbeurs, advocatenkantoor van AssumDelft, Welzijn Leusden, Woningstichting Leusden en de Raad van Kerken.

Overzicht:

Uitvoering WMO, AWBZ, zorg alg.15
Uitvoering  S.Z., WWB, UWV,Minima12
Tricijn cs1
Energiebedrijven, telecom,etc.1
Belastingdienst2
Overlast buurt, verkeer, dieren5
Bejegening ambtenaren, hulpverleners2
Slachtoffer geweld, intimidatie, discr.2
Wonen, huur, kosten, urgentie,etc.7
Zorgverzekeringen, banken,pensioen3
Medische,cs behandelingen, schade1
Consumentenklachten, schade, cs1
Geld, erfrecht,schulden,incasso8
Fraude, oplichting, justitie, ind, straf4
Eenzaamheid, psych.,dakloos, verslav.6
Mediation, verweer, beroep, actie.37

logoOmbudsman400Ombudsteam

In 2013 bestond het Ombudsteam uit JonJon Blom ( vanaf december 2013), Cor Pitlo en Maarten de Vries (vanaf  september 2013). Op de achtergrond was Pieter Nap beschikbaar als specialist banken en financiën.
De Ombudsman is een dienst van de SMBL, kosteloos voor klanten en professioneel.

Het Ombudsteam bestaat uit vrijwilligers met kwaliteiten op het gebied van sociaaljuridische vraagstukken, sociale zekerheid, de WMO, zorg, wonen en welzijn.
Zonodig wijzen zij door naar de Nationale Ombudsman, juristen/advocaten en specialisten.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.