meer kosten

Meer kosten

Dit jaar heeft Ieder(in), het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, www.meerkosten.nl gemaakt. Deze website is een wegwijzer voor mensen met hoge zorgkosten. Er is een wirwar aan regels. Om die inzichtelijk te maken, is deze website gemaakt. Meerkosten.nl volgt de opbouw van het elektronische aangifteformulier van de Belastingdienst. U kunt de informatie ook in brochurevorm bestellen.

De website en de brochure voorzien in een grote behoefte, omdat het goede hulpmiddelen zijn bij het invullen van de aangifte. Omdat het nu de tijd is om de belastingaangifte in te dienen, wil ik u vragen of het mogelijk is onderstaand stukje te plaatsen. Daar zijn de mensen echt mee geholpen.

Persbericht

Verdien zorgkosten terug via uw belastingaangifte

Chronisch zieken en gehandicapten maken jaarlijks veel extra kosten voor bijvoorbeeld zorg, hulpmiddelen of woningaanpassingen. Gelukkig zijn die kosten voor een groot deel  aftrekbaar via de belastingen. Op de website www.meerkosten.nl van Ieder(in) kunt u precies zien hoe u dat moet aanpakken. U kunt ook de brochure Belastingvoordeel 2013 bestellen.

Voor mensen met hoge zorgkosten zijn zowel de website als de brochure een praktische handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2013. Zij kunnen zo honderden euro’s terugverdienen. De aftrek geldt voor zogenaamde ‘specifieke zorgkosten’, zoals medische hulp, voorgeschreven medicijnen, dieet op doktersadvies en vervoer van en naar het ziekenhuis. De aangifte inkomstenbelasting over 2013 moet vóór 1 april ingediend zijn.

Rekenvoorbeelden

In begrijpelijke taal geven meerkosten.nl en de brochure informatie over het invullen van de belastingaangifte 2013. De website volgt de opbouw van het elektronische aangifteformulier van de Belastingdienst, waardoor het gelijktijdig en stapsgewijs te gebruiken is. Rekenvoorbeelden verduidelijken hoe gemaakte kosten terug te verdienen zijn. Hoe hoog dat bedrag is, hangt af van het inkomen en dat van de eventuele fiscale partner.

Andere tegemoetkomingen

De website en brochure geven ook informatie over andere tegemoetkomingen en financiële regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten. Zoals de mogelijkheden die gemeentes hebben voor tegemoetkoming in de meerkosten die u maakt door uw handicap of ziekte. Zo kunt bijvoorbeeld bij uw gemeente  een beroep doen op de korting op de eigen bijdragen die u in 2014 nog kunt ontvangen voor extramurale AWBZ of Wmo-zorg.

meerkosten_nl

Belastinggids 2013 bestellen

U kunt de brochure Belastingvoordeel 2013 bestellen bij de webwinkel van Ieder(in). De brochure kost € 5,80 (inclusief verzendkosten). Heeft u geen internet of is de informatie in onze webwinkel voor u niet goed toegankelijk, dan kunt u contact opnemen met onze telefonische bestellijn. De bestellijn is op maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar via telefoonnummer 030 – 291 6650.

Over Ieder(in)

Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronisch ziekte en ontstaan uit de fusie van de voormalige Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) en Platform VG. Tweehonderdvijftig organisaties zijn bij Ieder(in) aangesloten. Ieder(in) is  daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking en behartigt de belangen van meer dan twee miljoen mensen.

Ga naar www.meerkosten.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.