wat doe je nu?

Leusden Nu, wat doe je nu??!!

In Leusden Nu van 29 januari jl. staat een bericht met de kop “Massamoordenaar opgepakt”. In het bericht wordt de betrokkene met naam en toenaam genoemd.
Dit is aanleiding geweest voor het bestuur van Stichting Steunfonds Vluchtelingen Leusden om de redactie van Leusden Nu te vragen de ingezonden brief met onderstaande tekst in het komende nummer van Leusden Nu op te nemen.
Verder zullen we ook protest aantekenen bij de media, die de betrokkene persoon met naam en toenaam hebben genoemd.

leusden_nu

veroordeeld

In Nederland is iemand pas schuldig aan een misdaad als hij door een rechter daarvoor is veroordeeld.
Het daarnaast goed journalistiek gebruik om een verdachte niet met naam en toenaam te vermelden, maar uitsluitend de initialen te gebruiken.
Met het bericht in de Leusden Nu dd 29 januari jl. onder de kop “massamoordenaar opgepakt” worden deze regels op grove wijze geschonden. De Stichting Steunfonds Vluchtelingen Leusden (SSVL) is van mening dat deze kop boven een bericht over de arrestatie van een inwoner van Leusden, de Rwandees J.B. M. veel te ver gaat en we willen dan ook krachtig protesteren tegen deze wijze van berichtgeving.

Daarnaast had naar onze mening de redactie zich kunnen en moeten realiseren dat het met naam en toenaam noemen van de verdachte niet alleen grievend is voor de betrokkene, maar ook directe gevolgen heeft voor zijn vrouw en kinderen! Ook daarom willen we als Stichting Steunfonds Vluchtelingen Leusden krachtig protesteren tegen deze wijze van berichtgeving.

Is de verdachte schuldig?

Over de vraag, of de verdachte schuldig is, zal de rechter een uitspraak moeten doen. En de Nederlandse regering heeft ervoor gekozen dat dat in Rwanda moet gebeuren. Daarover heeft staatssecretaris Teeven afspraken gemaakt met de Rwandese regering. Als SSVL vinden we ook dat de schuldigen aan de genocide berecht moeten worden. Maar de vraag is of er in het huidige Rwanda sprake kan zijn van een eerlijk proces; en daarover zal duidelijkheid moeten komen voordat er van uitlevering sprake kan zijn. Van diverse internationale kanten worden er vraagtekens gesteld bij de regering van president Kagame van Rwanda en de rechtspraak in Rwanda. Enkele voorbeelden:

  • Bericht in de Telegraaf van 27 januari: “De VN heeft harde kritiek geuit op de wijze waarop de Rwandese regering van president Paul Kagame tegenstanders vervolgt. Volgens speciaal VN-rapporteur Maina Kiai geeft de vervolging een „huiveringwekkende boodschap” af aan oppositieleden en mensenrechtenactivisten in het Afrikaanse land.” De Telegraaf baseert zich op het rapport van de speciale rapporteur van de VN van 27 januari 2014 (http://freeassembly.net/rapporteurpressnews/rwanda-visit-statement/).
  • Victoire Ingabire, leider van een van de grootste oppositiepartijen in Rwanda is vanuit Nederland teruggekeerd naar Rwanda. Zij werd daar onlangs tot vijftien jaar cel veroordeeld onder meer omdat zij in een toespraak had gezegd dat ook gematigde Hutu’s slachtoffer zijn geweest van de genocide. Dit politieke proces is fel bekritiseerd door Amnesty International en Human Rights Watch.
  • “Ook genocideverdachten verdienen een eerlijk proces”. Een opiniestuk van Sluiter en Pestman in de NRC van 14 januari, waarin zij aandacht vragen voor het schenden van de mensenrechten in Rwanda door de regering van Kagame. ”Teeven zegt dat in Nederland geen plaats is voor genocideplegers. Akkoord. Maar of iemand een genocide-pleger is, zal grondig en eerlijk moeten worden uitgezocht en mag niet afhangen van de politieke motieven van Kagame. Nu dat laatste risico nog volop aanwezig is, moet de Kamer zich verzetten tegen elke vorm van overdracht van Rwandezen aan Rwanda. Dat betekent niet dat genocideverdachten vrijuit gaan. Als er voldoende bewijs is, kunnen zij zonder probleem in Nederland worden vervolgd”.

Deze berichten zijn reden tot zorg over de handelwijze van het bewind in Rwanda ten opzichte van verdachten die worden uitgeleverd worden aan Rwanda. Daarom doen advocaten en mensenrechtenorganisaties er alles aan om in deze situaties uitlevering te voorkomen en hier in Nederland tot een berechting te komen. Ook in het geval van J.B.M. is dat het geval.

Overigens zullen we als Stichting Steunfonds Vluchtelingen Leusden de ontwikkelingen nauwgezet volgen en waar mogelijk en nodig het gezin M. bijstaan.

Stichting Steunfonds Vluchtelingen Leusden

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.