zelfstandig wonen

Amersfoort ‘zelfstandig wonen en hoe kun je meedoen?

In de komende jaren zal ook voor mensen met psychische problematiek steeds meer nadruk worden gelegd op (langer) zelfstandig wonen en meer dan nu zal hen gevraagd worden om mee te doen in de samenleving.

Op deze informatieavond wordt een inleiding verzorgd over de ontwikkelingen rond zelfstandig wonen voor mensen met psychische problematiek, waaronder: ‘de scheiding van wonen en zorg’. Aan de hand van voorbeelden wordt informatie gegeven over wat ’scheiden van wonen en zorg’ kan betekenen en op welke wijze de gemeente denkt dat mensen met psychische problemen mee kunnen doen in de samenleving.

psychische_problematiek

Voor alle burgers gaan de mogelijke vormen van ondersteuning en participatie veranderen. Ook in de gemeente Amersfoort is dit gaande. Het doel is om iedereen zoveel mogelijk te laten ‘participeren’ oftewel mee te laten doen in de samenleving. Aan burgers wordt gevraagd meer zelf te organiseren, daarna hun omgeving (familie/ buren) te benaderen om steun te verlenen en daarna zal de gemeente pas in beeld zijn. Wat betekent dat? En hoe gaat de gemeente Amersfoort daarmee om?

Er is ruimte voor het stellen van vragen en discussie.

Datum: Dinsdagavond 8 april 2014
Tijd: 19.00 – 22.00 uur
Locatie: De Observant, Stadhuisplein 7, 3811 LM Amersfoort

Programma

  • 19.00 uur inloop en koffie
  • 19.30 – 20.00 uur informatie ‘scheiden wonen – zorg’ door Rienk Buter, hoofd afdeling Huisvesting & Onderhoud, Kwintes.
  • 20.00 – 20.30 uur vragen en uitwisseling wonen en zorg.
  • 20.30 – 20.45 uur pauze
  • 20.45 – 21.15 uur informatie ‘meedoen in Amersfoort’ door Marijke Versteeg, teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp/Koppel.
  • 21.15 – 21.45 uur vragen en uitwisseling over ‘wat kun je zelf bijdragen aan meedoen en participatie in Amersfoort’

Gespreksleider: Niki Schipper, ondersteuner Platform GGZ Utrecht.

Voor wie? Deze avond is vooral bedoeld voor mensen die woonbegeleiding of ambulante begeleiding krijgen van Kwintes, dan wel een andere GGZ-organisatie in Amersfoort en hun naasten. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Deze avond wordt georganiseerd door Platform GGZ Utrecht i.s.m. Kwintes
Voor meer informatie: Martien de Graaf, tel. 06-20113608, email: m.graaf@kwintes.nl
Niki Schipper, tel. 030-2332473, email: info@platformggzutrecht.nl
Graag vooraf aanmelden via: servicepuntveenendaal@kwintes.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.