Rabo-leden gunnen Voedselbank Leusden € 1250,-

Rabo-leden gunnen Voedselbank Leusden € 1250,-

Het coöperatiefonds van de Rabobank Amersfoort heeft Voedselbank Leusden een bedrag van € 1.250,- toegekend, een voortvloeisel uit een stemming onder de leden van de bank. Jaarlijks ontvangt het fonds talrijke aanvragen van organisaties, stichtingen en verenigingen binnen het sociaal en cultureel leven in de regio, die in aanmerking willen komen voor een geldelijke bijdrage uit dit fonds. Ook de Voedselbank Leusden werd door de commissieleden van het coöperatiefonds genomineerd. De leden van de coöperatieve bank (rekeninghouders) kunnen dan op één van de genomineerden stemmen. De winnaar ‘de BoodschappenPlusBus’ ontving een bedrag van € 2.000,- en het ’Steunfonds Lichtenberg/Nijenstede’ kreeg als derde een bedrag van € 750,-

Rabo_Voedselbank

Michiel Corts, lid van het Coöperatiefonds Rabobank Amersfoort, reikte op 28 april jl. de cheque uit aan Henk van de Wolde (©Patrick Siemons Fotografie)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

  • Laatste nieuws Voedselbank Leusden