Leusden Herziening Wmo-beleid Hulp per 2015

Mensen onder de 85 en gehandicapten mogen in vies huis wonen

Leusden: Herziening Wmo-beleid Hulp per 2015

De regie voor de huishoudelijke hulp wordt bij de burgers neergelegd. De gemeente Leusden wil een faciliterende rol gaan spelen en de verantwoordelijkheid bij de inwoner leggen.

2017

De gemeente legt niet alleen de verantwoordelijkheid maar ook de rekening bij de Leusdenaar. Mensen onder de 85 en gehandicapten mogen in vies huis wonen vanaf 2017.wmo_hh_zorg_leusden_2017

Mensen onder de 85 en gehandicapten mogen in vies huis wonen vanaf 2017.

 

Wat het college heeft besloten

Herziening Wmo-beleid Hulp bij de huishouding vanaf 1 februari 2015

hulp bij het huishoudenDe Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) legt de verantwoordelijkheid en regie voor huishoudelijke hulp (HH) bij de burgers neer. In de komende jaren wordt toegewerkt naar een situatie, waarin burgers die daar behoefte aan hebben zelf HH kunnen inkopen bij organisaties die dat aanbieden. De gemeente kiest voor een meer faciliterende rol en legt meer verantwoordelijkheid en regie bij de inwoner.
De komende jaren wordt er in Leusden ingezet op een sociale infrastructuur die de inwoners hierin gaat ondersteunen.

Het college stelt de raad voor:

  1. de HH, na een overgangsperiode van 2 jaar, vanaf 1 januari 2017 niet meer voor vergoeding op grond van de Wmo in aanmerking te laten komen;
  2. personen van 85 jaar of ouder hiervan uit te zonderen;
  3. voor huishoudens met een inkomen onder het Wmo-basisinkomen vanaf 1 januari 2017 een “vangnetregeling” te treffen, waarin ze een vergoeding krijgen voor de HH.

De inwoners die op dit moment recht hebben op HH krijgen vóór 1 augustus bericht over de wijzigingen.

Bericht: gemeente Leusden

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.