leden voor Klankbordgroep.

Cliëntenraad Leusden zoekt leden voor Minimaberaad of Klankbordgroep.

Het Platform Sociale Zekerheid Leusden adviseert gevraagd en ongevraagd het College van B&W Leusden over de WWB/ Participatiewet/ Wajong/ Reintegratie/ Minimaregelingen/ etc.

Cliënten maken deel uit van het Platform, aangevuld met burgers van Leusden die actief zijn voor deze doelgroep, voor dit minimaberaad zoeken we deelnemers. Maandelijks komt men bij elkaar om elkaar te ondersteunen, het Platform te adviseren en om samen ontspanning te zoeken.

Wij zoeken

Wij zoeken mensen, die uit ervaring mee kunnen praten over alle wijzigingen rond de Participatiewet die er komen. De hele sociale zekerheid/ zorg en welzijn gaan op de schop. Wij willen uw stem horen. Wilt u alleen meepraten over beleidswijzigingen, meldt u zich dan aan voor de Klankbordgroep. Met u/met jou gaan we dan na, hoe we uw/jouw stem kunnen laten horen bij de vast te stellen nieuwe procedures en verordeningen. Doet u/doe jij mee/ We kunnen jullie stem niet missen.

klankbordgroep

Geef je op

Geef je op via Platform Sociale Zekerheid Leusden,Postbus 326, 3830 AJ Leusden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.