aan staatssecretaris Teeven

Aan staatssecretaris Teeven

De Stichting Steunfonds Vluchtelingen Leusden (SSVL) heeft staatssecretaris Teeven een brief gestuurd met het verzoek het plan voor de uitlevering van Mugimba in te trekken. De SSVL staat op het standpunt dat verdachten van genocide door een rechter veroordeeld moeten worden. De rechter heeft in juli geoordeeld dat Mugimba uitgeleverd kan worden, waarbij hij zich niet over de schuldvraag heeft uitgesproken maar over de vraag of het Openbaar Ministerie en de IND juist hebben gehandeld.

staatssecretaris_Teeven

Onschuldig tot het tegendeel is bewezen

De rechtsregel, dat iemand onschuldig is tot het tegendeel is bewezen, geldt kennelijk niet voor asielzoekers die verdacht worden van genocide. De IND en het OM baseren hun eis tot uitlevering op individueel ambtsbericht van de Nederlandse ambassade, waarin de namen van degenen die hem beschuldigen van deelname aan de genocide niet genoemd zijn; dit was kennelijk voldoende om tot een uitspraak te komen.

Beschuldigingen onjuist

Dat Mugimba en zijn verdediging konden aantonen dat de beschuldigingen onjuist zijn, was kennelijk van minder belang. Het lijkt erop dat de Rwandese regering-Kagame politieke tegenstanders in het buitenland als verdachten op de lijst van genocideplegers heeft geplaatst om ze zo snel naar Rwanda te krijgen en op te sluiten. En op de rechtspraak in Rwanda wordt door een aantal personen en internationale instanties nogal wat afgedongen.

Hier de brief aan staatssecretaris Teeven: 50 pdf

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.