mantelzorg nooit verplicht

Mantelzorg nooit verplicht

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laat weten dat gemeenten geen verplichtingen kunnen en zullen opleggen aan mantelzorgers voor wat betreft de zorg aan naasten. Hiermee reageert de vereniging op eerdere berichtgeving (zie onder) over pogingen van gemeenten om mantelzorg via een omweg op te leggen aan huisgenoten van langdurig zieken. Dat meldt de VNG.

mantelzorg

Volgens de VNG is er sprake van een misverstand, omdat mantelzorg nooit verplicht is. De vereniging schrijft dat de kern van de decentralisatie van AWBZ-taken naar de Wmo (Wet maatschappelijk ondersteuning) juist berust op het uitgangspunt ‘dat gemeenten niets opleggen, maar in gesprek gaan met inwoners over de benodigde ondersteuning en over wat zij zelf nog kunnen doen of organiseren.’

Bron: Nationale Zorggids 15 oktober 2014

VNG-logo_copy

VNG probeert mantelzorg toch te verplichten

Bron: Nationale Zorggids 15 oktober 2014

(Novum) – Via een omweg probeert de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) alsnog mantelzorg op te leggen aan huisgenoten van langdurig zieken. Daarvoor waarschuwt CDA-Kamerlid Mona Keijzer woensdag in De Telegraaf.

De VNG adviseert gemeenten om bij de berekening van hoeveel zorg iemand nodig heeft standaard te rekenen op anderhalf uur hulp per dag van medebewoners. Deze adviezen worden vaak letterlijk overgenomen. “Ik waarschuw gemeenten alvast: als je dit invoert, zal je rechtszaak na rechtszaak verliezen”, zegt Keijzer in de krant.

Gemeenten zijn vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor onder meer de thuishulp. Tegelijk wordt hier fors op bezuinigd. Om de thuishulp betaalbaar te houden, lobbyde de VNG vorig jaar voor een wettelijke plicht tot mantelzorgen. De hoogste rechter bepaalde in mei echter dat mensen hier niet toe mogen worden gedwongen.

De insteek van de VNG is volgens staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn (PvdA) dan ook verkeerd. “Het lijkt er nu op dat de gemeente eerst kijkt of er mantelzorg verleend wordt, en dan bekijkt hoeveel zorg extra er nog nodig is. Maar het moet juist andersom”, zegt hij in de krant.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.