Regeling schooltas

Regeling schooltas nu aanvragen

Kinderen in het voortgezet onderwijs kosten veel geld. Voor ouders met een laag inkomen is het moeilijk om dat ieder schooljaar weer te betalen. Daarom kent de gemeente de regeling Schooltas.

Voortgezet onderwijs

Voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan en niet ouder zijn dan 18 jaar, kunnen ouders € 300, – per kind per schooljaar krijgen. Een schooltas, reken- machine, sportdagen, het zijn allemaal kosten die gemaakt moeten worden. Bij elkaar lopen die kosten vaak flink op. Ouders met een laag inkomen kunnen dit jaar nog een beroep doen op de regeling Schooltas voor het schooljaar 2014/2015. Vanaf 2015 mogen gemeenten deze vorm van bijzondere bijstand niet meer op deze manier verstrekken.

Recht hebben op de regeling

Aan ouders die eerder gebruik hebben gemaakt van deze regeling en (nog steeds) recht hebben op de regeling zal medio augustus het geld op hun bankrekening worden overgemaakt. Heeft u nog niet eerder van de regeling Schooltas gebruik gemaakt? Lees dan verder.

voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming van € 300, – per kind, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Uw (gezamenlijk) inkomen is lager dan 110% van het sociaal minimum.
  • Dat is voor een alleenstaande ouder € 1.345,89 netto per maand inclusief
  • vakantiegeld (€ 1.278,61 exclusief vakantiegeld).

Voor samenwonenden/gehuwden is dat € 1.495,44 netto per maand inclusief vakantiegeld (€ 1.420,67 exclusief vakantiegeld). Hiervoor tellen al uw inkomsten mee, zoals inkomen uit werk, uitkering, heffingskortingen en alimentatie. Inkomsten van uw kinderen en kinderbijslag tellen niet mee.

U heeft één of meer kinderen tussen de 12 en 18 jaar die voorgezet onder- wijs volgen. U kunt de € 300, – ook krijgen als uw kind in het beroepsonderwijs een beroepsopleidende leerweg (school en stage) volgt.

schooltasregeling

Aanvraag

Uw aanvraag is voor 1 januari 2015 bij Sociale Zekerheid Amersfoort binnen

Tegemoetkoming

U kunt de tegemoetkoming voor het schooljaar 2014/2015 aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier kunt u downloaden van http://www.amersfoort.nl/4/digitaalloket/Regeling-Schooltas—inwoners-Leusden.html of ophalen bij Stadhuisplein 3

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

  • Laatste nieuws Voedselbank Leusden