Uitbetaling eenmalig pgb

Uitbetaling eenmalig pgb in 2015 door gemeenten

15/10/2014 Bron: invoeringwmo.nl

Gemeenten kunnen de eenmalige pgb’s in 2015 nog zelf betalen, net als in de huidige situatie. Het blijkt namelijk niet mogelijk om per 1-1-2015 ook de eenmalige pgb’s volgens de werkwijze van het trekkingsrecht uit te voeren. Met dit besluit wordt  ook deels tegemoet gekomen aan het verzoek dat de VNG in het Bestuurlijk Overleg met de staatssecretaris heeft gedaan.

Wat verstaan we onder eenmalige pgb’s?

Dit zijn pgb’s die slechts eenmalig verstrekt worden voor een (vervoers)hulpmiddel of een woningaanpassing.

rolstoelvervoer

Mandaatovereenkomst

In de Wmo2015 (en de Jeugdwet) staat dat alle pgb’s via de systematiek van trekkingsrechten moeten verlopen. Deze taak is belegd bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Om deze taak voor de eenmalige pgb’s aan gemeenten over te dragen en daarmee uit te zonderen van het systeem van trekkingsrecht, worden gemeenten verzocht een mandaatovereenkomst van de SVB te ondertekenen. Dit betreft een tijdelijk mandaat tot  1-1-2016. De SVB zal op korte termijn een mandaatovereenkomst voorleggen aan gemeenten.

Structurele situatie

Vooralsnog blijft het uitgangspunt voor VWS dat per 1-1-2016 ook de eenmalige pgb’s onder het systeem van trekkingsrecht worden gebracht. In 2015 treden VWS, VNG en de SVB nader in overleg over een structurele inrichting van het trekkingsrecht  rond de eenmalige pgb’s.  Hierbij zullen ook de bezwaren die gemeenten en VNG ten principale hebben tegen de invoering van het trekkingsrecht voor eenmalige pgb’s nader worden geanalyseerd en gewogen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.