Veranderingen op het gebied van werk en inkomen

Veranderingen op het gebied van werk en inkomen

Op het gebied van Werk en Inkomen gaat veel veranderen. Per 1 januari 2015 gaat de Participatiewet in. De gemeente voert uit. De wet is gericht op het aan het werk krijgen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een arbeidsbeperking. Iedereen werkt naar vermogen. Bij voorkeur bij een reguliere werkgever en als dat (nog) niet mogelijk is op andere wijze.

Participatiewet in het kort

Iedereen doet mee en werkt naar vermogen. Bij voorkeur bij reguliere werkgevers. De gemeente biedt ondersteuning of begeleiding voor wie dit nodig heeft. Doel van de wet is één beleid voor iedereen met arbeidsvermogen die voor- heen een beroep zou doen op de Wet sociale werkvoorziening (WSW), Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) of Wet werk en bijstand ( WWB).

Wajong bij volledig en duurzame arbeidsongeschiktheid

De Wajong wordt alleen nog toegankelijk voor mensen die volledig en duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Ze krijgen om de vijf jaar een herkeuring. De huidige Wajongers worden door het UWV tot 2018 gefaseerd herbeoordeeld op arbeidsvermogen en blijven vooralsnog onder de verantwoordelijk van het UWV vallen. Meer weten? Lees Vraag en antwoord op Rijksoverheid.nl.

Sociale werkvoorziening

Vanaf 1 januari 2015 stopt de instroom in de Wet sociale werkvoorziening. Vanaf dat moment ondersteunen ge- meenten mensen met een arbeidsbeperking bij het vinden en houden van werk. Dat kan op veel verschillende ma- nieren: door de inzet van loonkostensubsidie, werkplekaanpassingen, ondersteuning op de werkplek, beschut werk en meer. Degenen die op 1 januari 2015 nog werkzaam zijn in het kader van de WSW, behouden hun rechten. Meer weten? Lees Vraag en antwoord op Rijksoverheid.nl.

Wet werk en bijstand

De bijstand (Wet werk en bijstand) wordt aangescherpt met nieuwe regels die bijstandsgerechtigden op de meest passende wijze moeten ondersteunen. De bijstand dient als vangnet en moet ertoe bijdragen dat mensen weer aan het werk gaan of op een andere manier actief deelnemen in de samenleving. Meer weten? Lees Vraag en antwoord op Rijksoverheid.nl vraag 8 gaat over de veranderingen in de bijstand.

looking for a job

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

  • Laatste nieuws Voedselbank Leusden