Voedselveiligheid

Certificeringtraject Voedselveiligheid

Alle Voedselbanken moeten meedoen in een certificeringtraject in het kader van de Voeding en Waren Autoriteit. De regels van de VWA zijn meestal zinvol. En een aantal regels van de VWA zijn zelfs wettelijk verplicht.

Amersfoort

Voedselfocus Amersfoort heeft inmiddels speciaal voor dit werk een vrijwilliger gezocht, en alle aanpassingen voor Amersfoort zijn inmiddels serieus opgepakt en doorgevoerd. Op 30 juli 2014 heeft de VWA de eerste controle in Amersfoort uitgevoerd en deze was positief. Dit najaar volgt de certificering

controles VWA

Omdat een groot deel van ons voedsel door Voedselfocus Amersfoort wordt aangeleverd kan ook Leusden (on)verwachtte controles van de VWA verwachten. Samen met Voedsel- focus Amersfoort is gekeken welke aanpassingen er nodig zijn om ook in Leusden te voldoen aan de eisen van de VWA. Daarbij is vooral de koelketen bewaking een punt van aandacht.

handen wassen

In het 4de kwartaal zullen al onze vrijwilligers een training krijgen t.a.v. dit onderwerp.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

  • Laatste nieuws Voedselbank Leusden