een vandaag: veranderingen in de zorg

veranderingen in de zorg

Over een maand verandert er heel veel in de zorg: gemeenten voor een groot deel verantwoordelijk voor taken die het rijk nu nog op zich neemt. 29 November was een speciale uitzending van EenVandaag over de ingrijpende veranderingen in de zorg.

  • Zijn de gemeenten er klaar voor?
  • Is iedereen goed ingelicht over de wijzigingen?
  • En hebben zorgbehoevenden wel een netwerk waar ze op terug kunnen vallen als er wordt bezuinigd op hun huishoudelijke hulp of dagbesteding?

Onderzoek

EenVandaag deed onderzoek onder meer dan 27.000 leden van het Opiniepanel. In de uitzending reageert Jantine Kriens, voorzitter van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Verder een portret van een 76-jarige Amsterdammer zonder netwerk die zich grote zorgen maakt. Ook een verslag van een druk bezochte WMO-informatiedag in Houten, waar ouderen geïnformeerd worden over de op handen zijnde veranderingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
sitestat

bron: een vandaag

opiniepanel van een vandaag

Tweederde hulpbehoevenden heeft geen netwerk

Ruim tweederde (70%) van de zorgbehoevende burgers heeft geen netwerk om een beroep op te doen als er volgend jaar bezuinigd wordt op de hulp die ze nu hebben. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 5000 mensen die zelf te maken krijgen met de veranderingen in de zorg of van wie een naast familielid hiermee te maken krijgt.

Eén op de vijf (19%) zegt wel over familie of vrienden te beschikken die kunnen bijspringen.

In 2015 gaan veel zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten. Tegelijk wordt er bezuinigd op ondersteuning en begeleiding van hulpbehoevenden en op de huishoudelijke hulp. Het kabinet wil dat familie, vrienden en buren dit gat gaan vullen door meer voor elkaar te zorgen.

Bezwaard
Volgens veel ondervraagden is dit in de praktijk een groot probleem omdat hun familie te ver weg woont of geen tijd heeft. Ze beschikken vaak maar over een kleine vriendenkring en wonen in buurten waar hun buren ook op leeftijd en hulpbehoevend zijn. Het gebrek aan netwerk komt vaker voor in grote steden dan in dorpen of op het platteland.

  • Veel hulpbehoevenden uit het onderzoek (60%) hebben nu al mantelzorg.
  • Driekwart (73%) voelt zich bezwaard om volgend jaar bij familie en vrienden aan te kloppen voor meer hulp.

‘Ik ga geen mensen vragen om hulp, daar schaam ik me voor. Ik ben van een generatie die hulp moet bieden, niet moet vragen’, aldus een oudere. ‘Ik durf niet vragen, of mensen 3 uur per week bij mij gratis komen werken. Dat is gewoon veel te veel.’

Nog steeds niet geïnformeerd
De ondervraagden maken zich veel zorgen (71%) over de veranderingen die over een maand op hen afkomen. Slechts drie op de tien heeft een persoonlijk bericht van de gemeente ontvangen met informatie wat er volgend jaar voor hen gaat veranderen.

De rest zegt niet geïnformeerd te zijn (56%) of het niet te weten (14%).

Van de mensen die al geïnformeerd zijn zegt de helft (48%) dat ze er volgend jaar op achteruit gaan of dat hun hulp helemaal stopt. Bij 30 procent blijft de situatie ongeveer hetzelfde en 1 procent verwacht een verbetering. 21 Procent begrijpt ook na het contact met de gemeente nog steeds niet precies waar ze aan toe zijn.

Over het onderzoek
Aan het onderzoek deden 25.680 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee.

Onder de ondervraagden zijn ruim 5000 mensen die zelf te maken krijgen met de veranderingen in de zorg of van wie een naast familielid hiermee te maken krijgt.

Het onderzoek vond plaats van 21 tot en met 27 november 2014.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.