belastingvoordeel bij meerkosten

Meerkosten.nl

Leven met een handicap of chronische ziekte brengt extra kosten met zich mee.

  • Meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen.
  • Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen.

Er zijn verschillende regelingen om die meerkosten te compenseren. Die compensatie is nooit volledig. Maar de regelingen helpen wel.

Ieder(in) heeft de website meerkosten.nl geactualiseerd voor 2015. Hier vind u informatie over:

belastingvoordeel_rolstoel

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.