Steunpunt veranderingen in de zorg

Steunpunt veranderingen in de zorg

Vanaf 1 januari worden er allerlei veranderingen in de ‘zorg’ doorgevoerd:

  • de wijkverpleegkundige komt weer terug en valt onder de ziektekostenverzekering
  • op de huishoudelijke hulp wordt gekort
  • de gemeente gaat over de dagbesteding
  • etc.

rolstoelinplas

Voor vragen

De veranderingen buitelen over elkaar, kennen vaak overgangsregelingen en soms zijn allerlei regelingen nog in de maak. Het is niet verwonderlijk dat veel mensen met vragen zitten, zoals wij eerder hebben gemerkt toen we op 3 oktober jl. een eerste informatieve avond voor mensen als u organiseerden. De onzekerheid onder de mensen was reden voor de werkgroep Welzijn en Zorg (vroeger van de SOL, nu van de overkoepelende SMBL) om vanaf 6 januari jl. een ‘steunpunt’ in te richten voor wie nog steeds met allerlei vragen zit.

Loop binnen

U kunt zonder afspraak gewoon bij het steunpunt binnenlopen op

  • dinsdagmorgen van 11-12
  • donderdagmiddag van 14-15 uur

in ‘De Kom’ bij de katholieke kerk op de Hamersveldseweg.

Op weg

Wij proberen u dan een beetje op weg te helpen als u er even zelf geen wegwijs meer uit wordt. Weten wij antwoorden op al uw vragen? Nee, daarvoor moet u toch echt bij Larikslaan2 zijn. Maar u kunt er ook baat bij hebben om er gewoon eens even over te kunnen praten, uw zorgen te delen, een verwarrende brief of onbegrijpelijk telefoontje met ons door te nemen.

Een mooie gelegenheid

Een gesprek op het steunpunt is voor u een mooie gelegenheid om de dingen waar u mee zit samen met ons te bekijken. Het is bovendien nuttig voor ons om kennis te nemen van uw vragen en ervaringen. Want wij willen op 17 april een grote vervolgbijeenkomst organiseren, waar we opgedane ervaringen kunnen voorleggen aan Larikslaan2 en de gemeente.
Ook als u nu geen vragen meer hebt, maar wel ervaringen die u met ons wilt delen, dan zijn wij zeer geïnteresseerd en verzoeken wij u die schriftelijk of per mail aan ons door te geven. Die informatie wordt door ons vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld, dat wil zeggen niet op naam verder verspreid.

Brief of mail

Wij verzoeken u die brief of mail te richten aan:
Bart Keus
Snuifmolen 7
3833 ZC  Leusden
e-mail: bkeus01@ziggo.nl

De werkgroep Welzijn en Zorg van Stichting Maatschappelijke Begeleiding Leusden (SMBL):
Hans Acherman, voorzitter

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.