klas voor zorgintensieve kinderen

Gebrekkige zorg in de klas voor zorgintensieve kinderen

Wie betaalt de zorg die ernstig gehandicapte of chronisch zieke kinderen nodig hebben in de klas? Over deze vraag bestaat veel onduidelijkheid bij scholen, gemeenten, zorgverzekeraars, instellingen en ouders. Onduidelijkheid die in de praktijk leidt tot gebrekkige zorg. Ieder(in) stuurde een brandbrief naar de Tweede Kamer. Ook de media hadden aandacht voor dit probleem.

Begin maart stuurde Ieder(in) een brandbrief naar de Tweede Kamer over de begeleiding in de klas van zorgintensieve kinderen. Aanleiding was een debat over de zorgverzekeringswet.

gehandicapt_school

Verzekeraars
Sinds 1 januari zijn de zorgverzekeraars verantwoordelijk voor de intensieve kindzorg. Dat kan een combinatie zijn van verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding. Er is grote zorg over verzekeraars die niet willen betalen voor de begeleiding op school, terwijl dit wel degelijk hun taak is. Het gaat om kinderen die in de klas begeleiding en verpleging nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze epilepsie hebben en sondevoeding gebruiken. Zorgverzekeraars verwijzen ouders onterecht door naar gemeenten voor de betaling.

Gemeenten
Als een kind alleen begeleiding nodig heeft (zonder verpleging of persoonlijke verzorging) dan is de gemeente verantwoordelijk. En ook gemeenten weten dit vaak nog niet. Dus dreigen kinderen de noodzakelijke begeleiding niet te krijgen, en worden ouders van het kastje naar de muur gestuurd.

Volgend schooljaar 
Er moet snel betere informatie komen over wie welke rekening moet betalen. Op dit moment hebben relatief weinig leerlingen last van de onduidelijkheid, omdat voor dit schooljaar het overgangsrecht nog geldt. Na de zomer is dat niet meer zo. De vrees is dat dan veel meer leerlingen zonder zorg komen te zitten. Elk kind dat naar school kan, moet die mogelijkheid krijgen. Het kan niet zo zijn dat deze kinderen onderwijs moeten ontberen omdat hun zorg niet geregeld is – enkel en alleen vanwege bureaucratische rompslomp.

origineel bericht Ieder(in) 4 maart 2015

Iederin_Logo_550

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.