Normen Voedselbank Leusden versoepeld

Normen Voedselbank Leusden versoepeld

Sinds begin deze maand komen mogelijk meer mensen in aanmerking voor hulp van Voedselbank Leusden. De landelijke normen voor inkomen in relatie tot de gezinssamenstelling zijn namelijk versoepeld.

normbedrag

Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt. Het normbedrag voor toelating conform de criteria en de grootte van het voedselpakket worden met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.

Basis

Het basisbedrag per huishouden is per 1 juli 2015 € 110,–. Per gezinslid komt daar € 70,– bij. Een 1 persoonshuishouden komt dus in aanmerking als men na aftrek van de vaste lasten minder dan € 180,– per maand te besteden . Een gezin (vader, moeder met 2 kinderen) daarentegen mag maximaal € 390,– per maand te besteden hebben.

De nieuwe normen zijn met name voor meerpersoonshuishoudens ruimer dan voorheen. Meer gezinnen zullen dus in aanmerking kunnen komen voor een pakket. Wat dit voor gevolgen zal hebben voor het aantal aanmeldingen is niet te voorspellen.

brood

Het  afgelopen jaar schommelde het aantal klanten dat gebruik maakte van voedselbank Leusden tussen de 30 en 40 adressen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

  • Laatste nieuws Voedselbank Leusden