voorzitter DUWgroep

DUWgroep heeft een nieuwe voorzitter

Van begin september af heeft de DUWgroep een nieuwe voorzitter: Ellen Caarels. Door ziekte van de vorige voorzitter was er al enige tijd een vacature voor deze functie. Gelukkig is er nu in voorzien.

voorzitter DUWgroepEllen Caarels

Ellen Caarels woont in Leusden, kent de sociale kaart door haar werk in het onderwijs en bij de Woningstichting Leusden. Zij heeft een ruime bestuurlijke ervaring en is vertrouwd met wonen, welzijn en mobiliteit.

DUWgroep

De Duwgroep is het platform, dat zich in Leusden inzet voor de collectieve belangen van mensen met een beperking of een chronische ziekte. De groep maakt deel uit van de overkoepelende organisatie Stichting Maatschappelijk Belang Leusden. (SMBL). Samen met andere organisatie proberen zij beter hoorbaar en zichtbaar te zijn bij gemeente, middenstanders en verwante groeperingen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.